01 júna 2009

Nie zdieľať názor, ale prijímať názor

Mať rovnaký názor, či súhlasiť s názorom…    Resize of sirkaobr1                                              

Na náš spisovný či celoslovenský jazyk, vplýva napríklad aj čeština, ktorej slovká prebrali a ešte preberajú na Slovensku slovenskí novinári, spisovatelia, čitatelia, poslucháči médií a potom zo slovenských médií české slovká preberáme aj my, alebo sa ich po príchode naspäť na Dolnú zem naši dolnozemskí Slováci snažia „odovzdať“ aj nám.

......................................................................................................píše Ján Širka

  Z tohto dôvodu nás zaujme sloveso zdieľať, keďže sme ho prednedávnom zachytili v spojení zdieľať názor.

Hneď musíme povedať, ľahko uhádnete prečo, že uvedené heslo zdieľať v kodifikačnom Slovníku slovenského jazyka 4 nenájdete, keďže nepatrí do slovnej zásoby slovenského jazyka, ale do českej. V Česko-slovenskom slovníku, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Veda Slovenskej akadémie vied roku 1981, na strane 486 sa za českým slovkom sdílet udáva význam: po prvé oznamovať, dávať na vedomie, po druhé šírenie, napríklad: šírenie svetla a po tretie deliť s kým, deliť sa o čo, napríklad: sdílet s rodiči společnou domácnost, či mať s rodičmi spoločnú domácnosť; nesdílím tvé názory, či neprijímam tvoje názory, nesúhlasím s tvojimi názormi; sdílet s někým těžký osud, či znášať s dakým ťažký osud. Uvedené chybné spojenie zo začiatku textu zdieľať názor by malo po slovensky znieť: mať rovnaký názor či súhlasiť s názorom.

Ako ste si iste všimli, české slovko sdílet sa tvarom prispôsobilo slovenčine ako zdieľať, ba v rokoch 1959 – 1968 bolo prevzaté do slovnej zásoby slovenského jazyka prostredníctvom Slovníka slovenského jazyka vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied, hoci na jeho neprimeranosť sa upozorňovalo už začiatkom minulého storočia. Muselo uplynúť takmer pol storočia, aby vypadlo zo slovenskej slovnej zásoby. Takže ho teraz, ako sme spomenuli už skôr, v Slovníku slovenského jazyka 4 nenájdete.

Nakoniec zhrnieme. Sloveso zdieľať, upravené české sdílet, nepatrí do slovnej zásoby slovenského jazyka. V slovenčine máme namiesto neho najmä: oznamovať, dávať na vedomie, šíriť, deliť, prijímať, súhlasiť, znášať...

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com