02 decembra 2009

Nie častokrát, ale často

Aj v nasledujúcej prílohe Kruhov sa snažíme poukazovaním na jazykové nedostatky zabrániť ich šíreniu…. píše Ján Širka.         Sirka-obr.

                              Uvedieme vetu z teraz už nekodifikačného šesťdielneho Slovníka slovenského jazyka: Častokrát na prvom stretnutí záleží. Všimnite si slovko častokrát. Čo vo vete označuje? Podľa všetkého množstvo. Na prvé čítanie by sme povedali, že ide o číslovku, a to násobnú podľa druhej časti slovka -krát. Inak povedané, zastupuje neurčité násobné číslovky mnohokrát, mnoho ráz.              

Ak si to -krát budeme chcieť overiť v súčasnom kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4, zbadáme, že vôbec nejde o číslovku, ale o nesamostatnú časticu vo význame – opakovanie. Avšak aj prvá časť slovka – je to časová príslovka často označuje opakovanie. Teda uvedené zložené heslo, slovko častokrát opakovanie deja vyjadruje aj prvou časťou slova, ktorou je príslovka často, aj druhou časťou, nesamostatnou časticou -krát. Každá časť zloženiny vyjadruje to isté – opakovanie. Tiež spoločne, a to niekoľko ráz viac. Práve pre túto veľkú opakovanosť by sme takto neprimerane vytvorené slovo častokrát nemali používať. Tento fakt potvrdzuje aj údaj, že sa do nového Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 heslo častokrát ani nezaradilo.

Veď načo aj hovoriť Častokrát chodiť do divadla, keď sa to môže povedať oveľa jednoduchšie príslovkou často, napríklad: Často chodiť do divadla. A aby sme nezabudli ani na problémovú vetu zo začiatku textu – teraz upravená bude znieť: Často na prvom stretnutí záleží.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com