04 decembra 2009

Nie Južnobáčsky obvod, ale Juhobáčsky

Sirka-obr.

 

…píše Ján Širka

Aj v tomto jazykovom okienku sa pokúsime bojovať proti jazykovým chybám poukazovaním na ne a ich objasňovaním. Prečítame si problémovú vetu: Sídlom Južnobáčskeho obvodu je Nový Sad. Vo vete nás zaujme zložené slovo južnobáčsky, tu v tvare genitívu jednotného čísla ako chybne utvorené. Ak by sme si chceli preveriť, ako a pod čím vplyvom vzniklo, preložíme si celú vetu do srbčiny: Sedište Južnobačskog okruga je Novi Sad a hneď sa nám ukáže, že sme si slovko južnobáčsky ako kalk prebrali zo srbčiny.

Teraz sa budeme snažiť odhaliť, prečo je zložené prídavné meno južnobáčsky v slovenčine nesprávne. Veď sme si ho vytvorili spájaním dvoch prídavných mien južný a báčsky. No a práve v tom väzí problém, že sme prvú časť zloženiny tvorili z prídavného mena južný. Nedodržali sme pravidlo, že sa pri tvorbe prídavných mien, v ktorých sa bližšie určuje miesto pomocou svetových strán, vychádza z podstatných mien, čo označujú jednotlivé svetové strany: sever, juh, východ, západ. K týmto podstatným menám sa pridáva samohláska o, čím dostaneme tvary severo-, juho-, východo- západo-. K takýmto tvarom sa potom pripájajú ďalšie prídavné mená, v našom prípade báčsky, a tak dostávame tvary – a samým tým aj vojvodinské obvody: severo- plus báčsky – severobáčsky, západo- plus báčsky – západobáčsky a juho- plus báčsky – juhobáčsky.

Problémová veta zo začiatku textu bude správne znieť: Sídlom Juhobáčskeho obvodu je Nový Sad.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com