02 decembra 2009

Jazyková príloha, Zakročiť a vykročiť

V aktuálnom jazykovom okienku sa pokúsime poukázať na významový rozdiel medzi heslami zakročiť a vykročiť. Prečítajme si vetu: Dnes ráno sme zakročili do druhej polovice novembra. Iste ste si hneď všimli slovko či sloveso s nezodpovedajúcim významom –zakročiť, či tu zakročili. KarikaturaJa2009

Aby sme neplytvali časom, nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše o hesle zakročiť, totiž či význam tohto hesla v problémovej vete sa zhoduje s významom v slovníku. A čítame: vykonať akciu v prospech či neprospech niekoho, niečoho, urobiť zákrok, zasiahnuť, napríklad: bili ho, kým nezakročil učiteľ; chirurgicky zakročiť, či uskutočniť operáciu; zakročiť proti demonštrantom... Podľa uvedeného významu a príkladov zo slovníka vidno, že sa problematické heslo zo začiatku textu zakročiť vonkoncom nevzťahuje na žiaden zákrok. Teda použité je zle.

Podľa uvedenej problémovej vety sa heslom zakročili mylne pod vplyvom srbčiny chcelo povedať, že sa urobil prvý krok chôdze, že sa vykročilo, tu v prenesenom význame, čo je aj správne – Dnes ráno sme vykročili do druhej polovice novembra. Ďalšie príklady na správne použité heslo vykročiť v podobnom kontexte Dnes sme vykročili do nového týždňa. A ako vykročiť do nového tisícročia? . Na záver nám treba povedať, že v pravom význame slovesom zakročiť sa myslí urobiť zákrok, opatrenie, intervenciu, pokým hľadané heslo vykročiť sa vzťahuje na vykročenie do nového roka, do sezóny, do života, do sveta dospelých...

…píše Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com