21 septembra 2010

Jazykové okienko: O mesiac, nie za mesiac dní

.
.
.
.
....autor Ján Širka

.

.

.O mesiac, nie za mesiac dní

Stále sa nespúšťame neprestajne narastajúcej témy – vplyv jazyka väčšinového národa na jazyk menšinového. V tomto okienku poukážeme na chybné spojenie mesiac dní a nápravu. To preto, že sme sa s ním posledne za krátky čas niekoľko ráz stretli. Poslednýkrát vo vete: Deti sa vrátia zo zahraničia o mesiac dní. Ak pozorne čítate, iste ste hneď zachytili chybu. Ide o srbské spojenie za mesec dana, ktoré vojvodinský Slovák z nepozornosti, ale najmä z jazykovej neistoty použil v slovenskej vete, ktorá je doslovný preklad srbskej vety: Deca će se vratiti iz inostranstvu za mesec dana. Pod vplyvom srbčiny autor vety nepoužil správne (či jednoduché) spojenie o mesiac, ale k nemu nepotrebne pripojil aj dní. Žije vo väčšinovom srbskom prostredí a čoraz častejšie používa srbčinu ako slovenčinu. Znamená to často, že srbčinu lepšie ovláda ako materinský jazyk – slovenčinu. Veď ju používa častejšie ako slovenčinu.

No vráťme sa k spojeniu mesiac dní. V slovenskom slovníku sme ho, pravdaže, ani nemohli nájsť, ale v Horákovom Srbochorvátsko-slovenskom slovníku za heslom mesec po druhé – áno. (Kalendárny) mesiac, napríklad: svaki mesec – každý mesiac; prošlog meseca – minulý mesiac, ovog meseca v tomto mesiaci; toto nás zaujíma za mesec danao mesiac... to jest po uplynutí jedného mesiaca; početkom meseca – začiatkom mesiaca, krajem meseca – koncom mesiaca; medeni mesec – medové týždne.

Na základe uvedeného vidno, že spojenie za mesec dana prekladáme do slovenčiny ako o mesiac, bez dní. Srbské spojenie mesec dana sa používa vo význame trvania jedného mesiaca. Po slovensky to povieme jednoduchšie mesiac. Bez dní.

Problémová veta zo začiatku výkladu by upravená mohla znieť: Deti sa vrátia zo zahraničia o mesiac. Teda po uplynutí jedného mesiaca.

Zhrnieme. Srbské spojenie mesec dana sa používa vo význame trvania – jedného mesiaca a prekladá sa mesiac. Tak aj spojenie pre mesec dana preložíme do slovenčiny ako pred mesiacom.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com