28 septembra 2010

Nie snímok, ale snímka

....autor Ján Širka
Nie snímok, ale snímka, zvukový záznam...

Aj ďalej sme vo sfére vplyvu srbčiny na slovenčinu. Tentoraz nás zaujalo nenáležite použité slovko snímok vo vete Schôdzu tajne nahrali a snímok zverejnili na internete. To preto, že prekladateľ srbskej vety Sastanak je tajno snimljen a snimak objavljen na internetu urobil chybu. Srbské heslo snimak poslovenčil vystriedaním srbskej koncovky -ak slovenskou -oksnímok, avšak prácu nedokončil. Pod vplyvom srbčiny ho nechal v mužskom rode, neuvedomujúc si, že v jazyku do ktorého prekladal – v slovenčine či materčine, je v ženskom rode – snímka. Mohla to spôsobiť interferencia.

Keďže je heslo snímka frekventované, aspoň v našej práci, prečítame si, čo sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 píše o ňom. Snímka, genitív jednotného čísla snímky, genitív množného čísla snímok, ženský rod. 1. fotografia, napríklad: skupinová snímka, snímka pľúc, urobiť snímku. 2. záznam zvuku na reprodukovanie, napríklad: magnetofónová snímka, snímka džezového koncertu. 3. film, sfilmované dielo, napríklad: športová, reportážna snímka. Nás teraz zaujíma druhý význam snímky – záznam zvuku na reprodukovanie, keďže vo vete ide, ako sme vyrozumeli, o odpočúvanie či zámerné (tajné) počúvanie. Takže by sme v tomto kontexte srbské snimak mohli preložiť aj ako záznam, nielen ako snímka. Problémová veta zo začiatku okienka by mohla znieť: Schôdzu tajne nahrali a snímku zverejnili na internete alebo Schôdzu tajne nahrali a (zvukový) záznam zverejnili na internete.

Nakoniec zhrnieme. Srbské snimak je v mužskom rode, slovenské snímka v ženskom. Namiesto hesla snímka možno použiť záznam zvuku či zvukový záznam...

......................................................................................................................

*************************************************************************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com