01 septembra 2010

Jazyková príloha: Honorárny konzul, ale honorovaný dopisovateľ

.
.
.
.
.
Pripravuje Ján Širka
.
.

Honorárny konzul, ale honorovaný dopisovateľ

Tentoraz sa pokúsime poukázať na rozdiel dvoch slov honorárny a honorovaný. To preto, že sme prednedávnom zachytili vetu: Takmer rok pracoval ako honorárny dopisovateľ.

Najprv nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za prídavným menom honorárny. Čestný, neplatený, napríklad: honorárny konzul, honorárny profesor. Ako sme videli, ide o neplatené funkcie či tituly. Heslo honorárny vzniklo z latinského honor -u m. česť, úcta; váženosť; pocta.

Podľa uvedeného významu prídavného mena honorárny v spojení s podstatným menom konzul (honorárny konzul) ide o človeka, ktorý vykonáva funkciu bezplatne. A čestne. Pravda, ide o majetných ľudí, ktorí si môžu dovoliť pracovať bez odmeny za – honor.

A teraz si prečítajme, čo sa v spomínanom Krátkom slovníku slovenského jazyka píše za heslom honorár: peňažná odmena za prácu intelektuálneho rázu, napríklad: autorský honorár, honorár za obraz, honorár za účinkovanie, honorár za článok. Ide teda o peňažnú sumu za intelektuálnu prácu. Honorár znamená hmotnú odmenu za prácu.

A čo znamená honorovať? D(áv)ať honorár; (za)platiť za prácu, napríklad: honorovať autora; dobre honorovaný preklad. Z honorovať bude aj príčastie honorovaný či platený. Napr.: Honorovaný dopisovateľ. Ide tu o človeka, ktorý poberá honorár za publikovanie článkov, fotografií... ktorého honorujú, platia za písanie. Teda o plateného či honorovaného dopisovateľa.

Zhrnieme. Honorárny (konzul) vykonáva funkciu bezplatne. Honorovaný (dopisovateľ) je za svoju intelektuálnu prácu honorovaný či platený.

A problémová veta zo začiatku textu má znieť: Takmer rok pracoval ako honorovaný (či platený) dopisovateľ.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com