09 septembra 2010

Jazykové okienko-Ohrev nie je kurivo

...autor Ján Širka

Ohrev nie je kurivo

V našom vojvodinskom prostredí sa, ako vieme, slovenské slovko ohrev významovo stotožňuje so srbským ogrev, tiež pre takmer stopercentnú zvukovú zhodu. Vidno to aj z vety Je jeseň a zvrchovaný čas na kúpu ohrevu, na ktorý treba vydať aspoň celý priemerný plat. Je to doslovný preklad vety Ovo je krajnje vreme za kupovinu ogreva, za što treba izdvojiti barem celu prosečnu platu.

Z kontextu vidno, že sa ohrev vzťahuje na kurivo či palivo. Aj v Horákovom Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku sa za heslom ogrev píše: 1. kúrenie, vykurovanie 2. (Toto nás teraz zaujíma.) kurivo, palivo.

Nás však bude zaujímať význam slovenského slovka ohrev podľa kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, 2003. Za ním sa píše ohrev -u m. ohrievanie: drevo na ohrev, ohrev vody. Najnovší slovník, ako vidno z uvedeného, vôbec neuvádza heslo ohrev vo význame kurivo, palivo, iba ako ohrievanie. Preto by sme ani slovko ohrev vo význame kurivo, palivo nemali používať. Problémová veta zo začiatku textu by mala znieť: Je jeseň a zvrchovaný čas na kúpu kuriva, na ktorý treba vydať aspoň celý priemerný plat. Alebo: Je jeseň a zvrchovaný čas na kúpu paliva, na ktorý treba vydať aspoň celý priemerný plat.

Musíme tu pripomenúť, že sme ohrev tlmočili podľa najnovšieho kodifikačného slovníka, avšak nemôžeme zamlčať skutočnosť, že sa v staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka z roku 1960 ešte uvádza heslo ohrev vo význame kurivo, palivo, síce ako zastarané, ale sa uvádza. Je to potvrdenie, že sa v minulosti, ani nie tak dávnej, slovenské heslo ohrev vo význame kurivo, palivo používalo na Slovensku, a tým aj u nás. Používanie tohto hesla u nás nemusí byť teda iba následkom vplyvu srbčiny, ale aj nedostatočného jazykového kontaktu s materskou krajinou.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com