30 decembra 2007

Jazyková príloha.

Keďže sa dnes silvestruje, či víta nový rok, mnohí budú nadmieru piť – flámovať a zajtra, na Nový rok, budú „mamurní“. Slovko „mamurný“ je zo srbčiny, čiže je neslovenské a v našom jazyku ho nenačim používať. Podľa Srbochorvátsko-slovenského slovníka Emila Horáka heslo „mamuran“ sa prekladá ako nevrlý, ospalý, s ťažkou hlavou a „mamurluk“ ako pľuštenie. V Krátkom slovníku slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied za heslom pľušťať sa píše ako expresívne a neosobné slovko s významom smädiť po pijatike a v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied za druhým významom sa píše ako nárečové neosobné slovko s významom zle sa cítiť (obyčajne po pijatike). Príklady: I tebe pľuští – je to mrcha poriadok, že človek zábavu musí odpokutovať. Čo by mi pľušťalo: nudím sa. Musíme spomenúť ešte aj to, že na Slovensku často počuť namiesto slovenského pľuštenie aj české „kocovina“, čo je tiež zle ako u nás srbské mamurluk. Nakoniec zhrňme – po lumpovaní, flámovaní, opici (opitosti) môžeme mať ťažkú hlavu, či byť nevrlí, ospalí, môže nám pľušťať.
Tomuto sa, pravda, môžeme vyhnúť, ak budeme v pití zachovávať mieru, ak budeme striedmi.
****************************>>>Píše Ján Širka<<<

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com