13 júla 2010

Jazyková príloha: Nie láskavý titul, ale lichotivý titul

Ján Širka

................
Nie láskavý titul, ale lichotivý titul

Vraciame sa do jazykových srbsko-slovenských relácií. Tentoraz nás zaujalo nekriticky prebrané spojenie zo srbčiny láskavý titul vo vete: Náš najznámejší tenista získal láskavý titul Officine. Ide o doslovný preklad srbskej vety: Naš najpoznatiji teniser je osvojio laskavu titulu „Officine". Pritom sa heslo laskav („láskavý“) nepreložilo. Pod vplyvom bratského srbského jazyka, ktorý už lepšie ovláda ako vlastný a v čom slovnom fonde je takisto prídavné meno laskav, ako aj v slovenčine láskavý, hovoriaci si neuvedomil, že tieto navonok rovnaké heslá nemajú rovnaký význam. Toto preberanie významov rovnako znejúcich srbských slov do slovenčiny v posledných rokoch je čoraz častejšie. Preberáme srbský prízvuk, rovnako znejúce slová s odlišným významom, cudzie slová so srbskými gramatickými kategóriami, srbské slovesné predložkové väzby...

No vráťme sa k nastolenému problému. Musíme nazrieť do kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, aby sme sa presvedčili, že heslo láskavý nie je významový ekvivalent srbského laskav. Za heslom láskavý sa píše: Prejavujúci lásku, vľúdny, prívetivý, napríklad: láskavý človek, láskavý hlas, láskavé slová; byť k niekomu láskavý; buď(te) taký láskavý (zdvorilostná formula). Ako vidno, keby sme v spojení láskavý titul, vystriedali heslo láskavý synonymami vľúdny či prívetivý, čím by vzniklo spojenie vľúdny či prívetivý titul, nezískali by sme správny význam či nič.

Pomoc vyhľadáme v Horákovom Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku, kde sa srbské laskav prekladá ako lichotivý; zaliečavý.

V našom prípade ide o význam lichotivý 2. lahodiaci, napríklad: lichotivé uznanie. Podľa toho bude aj znieť hľadané spojenie, teraz upravené – lichotivý titul. A celá problémová veta zo začiatku okienka: Náš najznámejší tenista získal lichotivý titul Officine.

Nakoniec zhrnieme. Slovenské heslo láskavý má význam vľúdny, prívetivý. Srbské laskav má význam – v uvedenom prípade – lichotivýlichotivý titul.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com