06 júla 2010

Jazyková príloha.Nie z psíkov, ale zo psíkov.

Nie z psíkov, ale zo psíkov

V súčasnom jazykovom okienku nás zaujme predložka z vo vete: Jednému z psíkov sa podarilo ujsť. Iste ste zachytili chybu. Chyba je v zlej podobe predložky z. Nemala sa použiť neslabičná predložka z, ale jej vokalizovaná podoba zo. Prečo?

Ako vieme, slovenská výslovnosť je splývavá, a tak je aj pri predložke z s pádom podstatného mena, v ktorých sa kvôli lepšej výslovnosti mení predložková spoluhláska na znelú alebo neznelú podľa zásad spodobovania. Predložkový pád z povaly sa píše z povaly, ale pod vplyvom neznelého nasledujúceho p v podstatnom mene povala predložka z sa zmení na svoj neznelý pár s. Spojenie bude v prúde reči znieť: spovaly.

Ďalšie spojenie z vody sa v prúde reči vysloví ako jedno slovko zvody, keďže je začiatočná spoluhláska vody  v znelá, a aj predložka z pred ním je tiež znelá, nič sa nemení .

Iný prípad bude, keď po neslabičnej znelej predložke z nasleduje slovo začínajúce sa na skupinu spoluhlások, v ktorej na druhom alebo treťom mieste je taká istá spoluhláska alebo párová čo do znelosti i čo do ostrosti, napríklad: z vzdialenosti, z všeličoho, z vstupného, z vzduchu, z psíkov. Keďže by sa uvedené spojenia predložky z a mena ťažko vyslovili, lebo za predložkou z nasledujú spoluhlásková skupina vz- v slovku vzdialenosti, v druhom prípade spoluhlásková skupina vš- v slovku všeličoho a v treťom ps- v slovku psíkov za neslabičné z sa vkladá samohláska či vokál -o, či vokalizuje sa. Spojenie predložky a mena sa tak ľahšie a bez problémov vysloví, napríklad: zo vzdialenosti, zo všeličoho, zo vstupného, zo vzduchu, zo psíkov ...

Jednou vetou zhrnieme: vokalizáciou predložiek ľahšie vyslovíme spojenie predložiek s menom, čo tiež dopomôže k splývavej výslovnosti a k zrozumiteľnosti viet. A problémová veta zo začiatku jazykového okienka bude upravená znieť: Jednému zo psíkov sa podarilo ujsť.

…autor Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com