19 júla 2010

Jazykové okienko -Pečiatka, nie razítko

Sirka2

.

.

Jazykové okienko pripravuje prof. Ján Širka

Pečiatka, nie razítko

V istom jazykovom spoločenstve sa používa viac ako jeden jazyk, a tieto sa vzájomne ovplyvňujú. Z vyspelejšieho jazyka (či jazyka nadradeného, alebo väčšinového národa) používatelia menej vyspelého jazyka preberajú niektoré lexikálne prostriedky, často neopodstatnene.

V tejto súvislosti nás zaujme heslo razítko. Toto slovko sme zachytili na slovenskej vojvodinskej internetovej stránke a v trochu upravenej či skrátenej vete vám ho predkladáme: Začiatkom 18. storočia obec mala svoje razítko.

Prečo nás zaujalo práve toto slovko? Je české a vojvodinskí Slováci ho nepoužívajú, iba ak bývali študenti na Slovensku alebo tí, čo sa kontaktujú so Slovákmi z „Horniakov“. Fakt je, že sa vo vete použilo.

Znamená, na Slovensku sa razítko používa? Obmedzene, ale áno od predmníchovského Česko-Slovenska či od začiatku spolunažívania Čechov a Slovákov. Vtedy začalo pomaly z českého administratívneho štýlu prenikať do slovenčiny, do bežnej hovorovej reči a vytláčať zo slovnej zásoby slovenčiny heslo pečiatka.

Už sme spomenuli, že vojvodinskí Slováci nepoužívajú razítko, ale pečiatku, dokonca oporu majú aj vo väčšinovom srbskom jazyku v hesle pečat, ktoré sa aj významovo zhoduje s pečiatkou.

Najprv chceme dokázať, že je razítko české slovko a potom neopodstatnené v slovenčine. Nazrieme do Česko-slovenského slovníka, SAV 1981, či je heslo razítko naozaj české. Razítko, -a s. pečiatka, napríklad: datovací razítko dátumová pečiatka; kulaté razítko okrúhla pečiatka; dátum poštovního razítka dátum poštovej pečiatky. Teda razítko je české slovko.

Čo sa píše v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 o uvedenom hesle? Razítko, správne pečiatka, -y -tok ž. Teda razítko je neslovenské a v slovenčine nepotrebné, keďže sa na Slovensku už v stredoveku používalo slovko pečať (vosková), neskôr pečiatka, ktoré je po prvé nástroj na odtláčanie textu, značky a podobne obyčajne na papier, napríklad: okrúhla, podlhovastá pečiatka, dátumová pečiatka. Po druhé odtlačok urobený týmto nástrojom: poštová pečiatkadať (na doklad) pečiatku – opečiatkovať.

Zhrnieme. Razítko v slovenčine používať netreba, nemá žiadne opodstatnenie. Namiesto neho používajme ako aj doteraz slovenské spisovné heslo pečiatka. Aby sme nezabudli, problémová veta zo začiatku výkladu by upravená mala znieť: Začiatkom 18. storočia obec mala svoju pečiatku.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com