05 októbra 2010

Jazyková príloha-Zámerne založený požiar, nie podhodený

Zámerne založený požiar, nie podhodený
... Píše Ján Širka.

Aj ďalej sme vo sfére vplyvu srbčiny na slovenčinu.

Tentoraz nás zaujalo nenáležité spojenie podhodiť požiar vo vete (pravda, skrátenej) V podhodenom požiari bola poškodená budova. Je to nevydarený preklad srbskej vety U podmetnutom požaru je bila oštećena zgrada. Z kontextu originálnej vety vidno, že ide o zámerne, úmyselne, cieľavedome založený požiar.

Ako vieme, požiar sa nepodhadzuje, ale zakladá, spôsobí. Tak slovenská veta aj mala byť preložená. V zámerne založenom požiari bola poškodená budova alebo V úmyselne založenom požiari bola poškodená budova a podobne...

Iste nás bude zaujímať, ako došlo k tomu, že prekladateľ použil heslo podhodiť namiesto hesla založiť? Asi by sme rovno mohli poukázať na „vinníka“ – heslo podhodiť na 552. strane Horákovho Srbochorvátsko-slovenského a slovensko-srbochorvátskeho slovníka, za ktorým sa uvádza: perfektívum – podbaciti, podmetnuti, podgurnuti, poturiti. Aj bez špekulovania vidno, že autor slovenskej vety „mrkol“ do tohto slovníka a keďže videl za slovenským heslom podhodiť možné nahradenie medzi inými spomenutými srbskými heslami heslo podmetnuti, bol presvedčený, že slovenské podhodiť a srbské podmetnuti majú rovnaký význam – že sa významovo kryjú.

Avšak slovenské podhodiť po štvrté, čo by jediné prišlo do úvahy, znamená podstrčiť vo význame 2 – napríklad tajne podhodiť niekomu kompromitujúci materiál; potajomky dať, vpašovať, napríklad: podstrčila zajatcovi kus chleba – nevzťahuje sa na požiar ani podľa jedného slovníka.

Teda slovenské podhodiť a srbské podmetnuti sa v tomto význame nezhodujú. Žiaľbohu, požiar možno zámerne, úmyselne či cieľavedome založiť.

**************************************************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com