22 októbra 2010

Jazykové okienko-Váha či hmotnosť?

.
.
.
.
.

V tomto „vydaní okienka“ sa pokúsime poukázať na rozdiel hesiel váha a hmotnosť. Prečítajme si vetu s chybným spojením atómová váha: Atómová váha je pokojová hmotnosť atómu určitého chemického prvku v základnom stave. V čom je chyba? Vieme, čo je atóm – najmenšia časť chemického prvku schopná vstúpiť do chemickej reakcie – vieme čo je váha... Ak nevieme, nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za týmto slovkom. Po prvé (Bude nás zaujímať iba prvý význam hesla váha.) iba jednotné číslo – podľa staršieho chápania vlastnosť telesa daná gravitáciou; miera tejto vlastnosti; množstvo látky zistené vážením, napríklad: čistá váha, hrubá váha, priberať na váhe. V odbornom a úradnom styku hmotnosť. Čo to znamená? Že v neúradnom styku a v neodbornom štýle – hovorovo – sa používa heslo váha a v odbornom a úradnom styku heslo hmotnosť. Problémová veta zo začiatku, ako ste iste postrehli, patrí do odborného štýlu. V odbornom štýle, ktorý je presný a v ňom sa všetko meria, sa používajú odborné termíny. Tieto tvoria odbornú terminológiu, ktorá môže byť, napr.: biologická, jazykovedná, matematická, fyzikálna, v tomto prípade je chemická. Preto nebude správne spojenie atómová váha, ale atómová hmotnosť.

Uvedený Krátky slovník za heslom hmotnosť uvádza po druhé (Zaujíma nás iba druhý význam hesla hmotnosť.) – fyzikálna vlastnosť telesa daná gravitáciou a meraná v kilogramoch, napríklad: chlieb s hmotnosťou 2 kg; hmotnosť nákladu; chemicky molekulová, atómová hmotnosť – podľa staršieho chápania váha.

Problémová veta zo začiatku textu by teraz, keďže vieme, že ide o odborný text, upravená mohla znieť: Atómová hmotnosť je pokojová hmotnosť atómu určitého chemického prvku v základnom stave. Príklady na úradný text: Prevádzková hmotnosť 500 kg, maximálna hmotnosť nákladu 1850 kg...

Ilustrácia na váhu – teda neúradný a neodborný text, hovorovo: Potreboval by som pribrať na váhe. V oboch prípadoch potrebujeme poznať našu primeranú váhu a v lepšom prípade aj vedieť, aká je ideálna váha, ktorú by sme mali dosiahnuť... Ozaj, dve kilá čistej váhy nie je málo.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com