25 októbra 2010

Pýtate sa...Vankúš, Olovrant, Ťava

Pýtate sa... .
Vankúš. .
Občas ma prekvapia vaše otázky, vyhľadávania etymológie určitých slov, ba aj celých „fráz“. Napr. nechýbajú tu otázky ani o etymológii „Dobrý deň“, oddych, zápražka a pod. Mnohí si tú etymológiu lepšie „preštudujú“ a vyhľadávajú si odpovede, vysvetlenia slova čokoláda, olovrant, ťava, vankúš, ba sú aj prípady, že si žiadajú odpoveď, vysvetlenie, či naozaj americkí Indiáni pôvodne rozprávali staromaďarským jazykom, pozbierať všetky ugrofínske slová čo máme v slovenčine, ako napr. kapota (?), kôpor (?) atď. Človek sa musí priam zasmiať. Vplyv ugrofínskej maďarčiny (ak vôbec jestvuje), je malicherný, úplne zanedbateľný. Skorej máme opačný proces. Posledne sa vypytujete na slovo vankúš. Viem prečo. V maďarčine je to vánkos, párna. Oba termíny sú indoeurópske, nech nepoviem slovenské, lebo aj my to máme z prajazyka, ba až importované. Pozrime sa na vankúš. Čo vidíme? Kombinované slovo. Van + kúš. V prvom elemente vidíme, že sa tu jedná o niečom, čo veje, ako vietor, letí na vetre... až tu máme aj bližšie, vánok = vetrík, veľmi slabý vietor. Na takomto vetríku aj perie lieta. Vankúš, poduška sa vždy robil z peria, páperia a toto lietalo. V sans. va = fúkať, dúchať, váti = viať, nafukovať... vayá = vtáčie, vzťahuje sa na vtáka...av. váta = vzduch, vzdušné. Vankúš je z vtáčieho peria, je ľahký, vzdušný, perie lieta atď. takže prvý element sme si vysvetlili. V druhej časti máme –kúš. Odkiaľ tam prišlo? Najskôr cestou starfrancúzskeho cuissin = vankúš, poduška. V starofr. je to galo-rímsky útvar na podklade lat. culcita = vankúš, matrac. Vankúš je teda „perová cussinka“. Párna je len adaptované slovenské perina. ............................................................................. ........................................................ . Pýtate sa... .
Olovrant. .
Termín pre jedlo medzi obedom a večerou. S týmto slovom som sa zatiaľ nestretol v ani jednom slovanskom slovníku. Najbližšie čo som našiel je srbch. užina a maď. uzsonna. Ich východisko je jasné, lebo aj sans. má to podobne, ujjivana = oživiť, „okriesiť“ sa. (Sans. j v slovanských jazykoch sa mení hlavne v ž.) Slovenské olovrant je však temnejšie, komplikovanejšie (preto sa naň aj neustále pýtate). Musíme sa naň dívať, ako na zložené slovo, ako na olo + vrant, čo je zase len skrátená podoba východiskového okolo, dookola... + vrátiť, vrtieť, čiže narýchlo sa vrátiť ku jedlu. Sans. koreň vrt v prvom rade znamená vrtieť, vrátiť, otáčať, lenže prešírenejšie môže znamenať aj životnosť, živobytie a v následných jazykoch Indie aj chovanie sa, spôsob chovania sa, robota, zamestnanie, služba atď. Podobné útvary poznajú aj mnohé iné ie. jazyky. Napr. ang. raňajky = breakfast < break = zlomiť, pretrhnúť... + fast oxfordov et. slovník vysvetľuje ako prerušiť pôst. Nem. je Frühstück (früh + stück = ranný kúsok). ................................................................... .......................................................... Pýtate sa... .
Ťava. .
Vo väčšine slovanských jazykov je to veľblud. V slovenčine skorej použijeme ťava, čo sme dostali cestou maď. jazyka, avšak etymológovia tvrdia a dokazujú, že tu nejde o ugrofínske slovo, lež o slovo z niektorého tureckého jazyka. V osetskom jazyku, ktorý je tiež ie. používa sa termín tewa, kým v srbch. najdeme deva. Pravlasťou Indoeurópanov nebola centrálna Ázia, takže s ťavou sa spoznávajú hodne neskoršie a ako to už býva, na označenie nového napr. zvieraťa, preberá sa hneď aj cudzí termín. V tureckom karainskom jazyku je to t`eva, čagatský, ujgurský, vôbec východoturecký tävä, čuvašský teve, v Anatólii deve a pravda, tu je aj maďarské teve. Maď. etymológ Gombocz hovorí, že im je to import z protočuvašského jazyka. Kde vlastne toto slovo vzniklo, nikto nevie. Možno aj na úpätí Kaukazu (je to „kotol“ na najrozličnejšie jazyky), lebo slovo poznajú aj v Gruzínsku, ako st`evi = ťavia srsť. V.I. Abajev je mienky, že slovo siaha hlboko do minulosti, do včasnej železnej dobe, do čias včasných Sarmátov, avšak iné iránske jazyky si zachovali staroiránsky názov, uštra-. .
. ...............................pripravuje Ján Kulík
..............................................................................
________________________________

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com