08 marca 2011

Jazykové okienko-Súťažiť, nie závodiť...


..........redaktor Ján Širka

   Tentoraz nás v jazykovom okienku zaujalo heslo závodiť, ktoré sme minulý týždeň zachytili vo vete: Koľko žiakov sa závodilo (v recitovaní)? To preto, že je závodenie nespisovné slovko, ktoré sa nemá používať vo verejných prejavoch. Je to ináč zo Slovenska (najmä) mladými po doštudovaní generácie importovaný bohemizmus (jazykový prvok prevzatý z češtiny alebo podľa nej utvorený – závodit).
Teraz nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za heslom závodiť. Správne pretekať, pretekať sa. (Je to jemnejšie povedané: závodiť NESPRÁVNE. POUŽI SPRÁVNE pretekať, pretekať sa.) Čiže namiesto nespisovného závodiť treba používať pretekať či pretekať sa.
V už uvedenom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 prečítame, čo sa píše za slovesom pretekať2 aktívne sa zúčastňovať na pretekoch, napríklad: pretekať za Slovan; pre zranenie prestal pretekať. Za slovesom pretekať sa píše predbiehať sa, zápoliť, napríklad: deti sa pretekajú v skokoch; pretekať sa o priazeň niekoho. Na toto sme z tlače využili dva príklady: V modlitbách sa pretekali najmä farizeji. Prete-kali sme v recitovaní, v tom, kto lepšie ovláda cudzí jazyk. Podľa tejto vety by sme aj do problémovej zo začiatku výkladu mohli dosadiť namiesto nespisovného závodiť sa – spisovné pretekať sa. Veta by potom znela: Koľko žiakov sa pretekalo (v recitovaní)?
K slovku pretekať sa môžeme pridať okrem iných synoným (slov s rovnakým významom) aj vhodnejšie heslo súťažiť, o ktorom sa v slovníku píše: zúčastňovať sa na súťaži; súperiť, napríklad: súťažiť o ceny; súťažiť o titul osobnosť roka; štáty hospodársky súťažia...
Ak do problémovej vety namiesto nespisovného závodiť sa – dosadíme spisovné súťažiť, problémová veta zo začiatku textu by potom znela: Koľko žiakov súťažilo (v recitovaní)?
Nakoniec zhrnieme. Namiesto nespisovného závodiť sa podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 používame heslá: pretekať, pretekať sa, súperiť, súťažiť, predbiehať sa, zápoliť a iné.                     

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com