06 marca 2011

Národná vlajka Portugalska.


Národná vlajka Portugalska.


Vlajka je zeleno-červená s erbom. Vedľa vlajky podávame aj detaily erbu.
                                                   Rozmer je 2 : 3.

            Podľa legendy, Count (gróf) Afonso Henriques v roku 1139 so svojou armádou pri meste Ourique zvíťazil nad armádou moslimských Murov (Murínov – viď etymológiu Murín)  a keďže jeho prápor bol biely, tak si na biele pole priložil aj 5 modrých štítov, ktoré údajne vytrhol z rúk pobitých 5. moslimských kráľov. Na každom štíte bolo 5 bielych krúžkov (dnes sú červené), ktoré symbolizujú 5 rán Ježiša, lebo zase, podľa legendy, v predvečer tejto rozhodnej bitky s moslinmi zjavil sa im Ježiš a zaručil víťazstvo kresťanov.
            V XIII. st. kráľ Afonso III. ku štítu priložil červenú obrubu na ktorej najdeme zlaté hrady, akože symbol kráľovstva Kastila / Castila. Toto sa stalo asi v roku 1254, kedy sa kráľ oženil s princeznou Kastilie, Beatrizz, nezákonitou dcérou kráľa Alfonsa X. a tým získal oblasť Algarve.
            Keďže tento erb sa stal erbom „koruny“, začína sa zjavovať vždy a všade. Napr. po 1640. roku, kedy Portugálsko si získalo samostatnosť (od Španielska), úradná vlajka bola biela s kráľovským erbom. V 1816 za štítom sa zjavuje aj „armillary sphere“ – armilárna sferická guľa, (zeme)guľa s prstenmi, ktorá sa v tom čase (XV. a XVI. st.) používala, ako navigačná pomôcka moreplovcov, avšak v 1820. roku sa upúšťa od tohto symbola, lebo Brazíl sa stal samostatnou krajinou a prevzal si tú (zeme)guľu, ako svoj symbol. V júny 1911. sa zase zjavuje následkom „októbrovej“ revolúcie (1910), kedy zvrhli kráľa a krajina sa stáva republikou. V tom istom čase zaniká aj starý prápor  (modrý s bielymi pásmy), ktorý bol v použití od 1830. roku a zjavuje sa červená farba (farba revolúcie) a pridáva sa aj zelený pás, aby nedošlo ku konfúzii so starou štandardou kráľovskej rodiny (ktorá mala červené pole). Zeleno-červená farba sa však zjavovala aj skorej, najmä v čase portugalského „objavovania sveta“, lebo to boli aj farby „Kristovho rádu“, kde však nechýbal ani kríž z „Avisa“.
.................................pripravuje Ján Kulík
....................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com