16 marca 2011

Jazykové okienko:Ročná cena nie je výročná cena....................autor Ján Širka

V tomto jazykovom okienku nás zaujme nenáležite použité slovné spojenie ročná cena vo vete Na podujatí... udelia aj ročnú cenu Miroslava Antića... To preto, že spojenie ročná cena má iný význam ako význam uvedený v danej vete. Iba z kontextu vidno, a to potvrdí aj Krátky slovník slovenského jazyka 4, že ide o cenu, vlastne odmenu (v súťaži a podobne): prvá cena, odmeniť cenou, získať cenu, vypísať cenu; laureát Nobelovej ceny...

      Zaujíma nás, ako k chybe došlo. Prečítame vám originálnu vetu – po srbsky. Na manifestaciji... će uručiti godišnju nagradu „Miroslav Antić“... Iste ste si všimli spojenie godišnja nagrada. Skúste to doslovne preložiť. Ročná cena! Autor prekladu, zase zdôrazňujeme, v rýchlosti – a tá je pre rozhlas a spravodajstvo príznačná – doslovne preložil spojenie. V tomto prípade nevhodne.
Ako toto originálne spojenie godišnja nagrada v slovenčine nenáležite či nevhodne preložené ako ročná cena má správne znieť? Pomôže nám Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník profesora Emila Horáka, kde sa za prídavným menom godišnji píše ročný, ale aj výročný. A toto výročný je hľadaný výraz! Preveríme si jeho správnosť v už citovanom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4. Výročný prídavné meno. Vzťahuje sa na výročie: výročný deň, po druhé konaný raz do roka, každoročne sa opakujúci: výročná plenárka, výročná správa; výročný jarmok; výročné sviatky. Aj cena Miroslava Antića sa každý rok opakuje a udeľuje. To je výročná cena. Problémová veta zo začiatku výkladu bude upravená znieť: Na podujatí... udelia aj výročnú cenu Miroslava Antića...
         Nakoniec musíme ešte povedať, na čo sa vzťahuje v problémovej vete zo začiatku okienka nevhodné spojenie ročná cena. Na cenu, hodnotu tovaru či služieb vyjadrenú v peniazoch a platenú za obdobie jedného roka (za rok1 = za obdobie 12 mesiacov): Ročná cena nájmu v eurách. Ročná cena za prenájom zariadenia prestavuje 10 tisíc eur. Ročná cena za aktualizáciu počítačových dát a programov. Mesačná cena na rozdiel od ročnej sa vzťahuje na cenu tovaru a služieb vyjadrenú  v peniazoch za obdobie jedného mesiaca. Napríklad: Mesačná cena za používanie telefónnej linky ostáva nezmenená.
         Nakoniec zhrnieme. Ročná cena predstavuje hodnotu služieb či tovaru vyjadrenú v peniazoch a platenú za obdobie jedného roka. Výročná cena sa vzťahuje na odmenu či cenu udeľovanú raz ročne, každoročne sa opakujúcu.

           ............................................................................
 


Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com