31 marca 2011

Jazykové okienko,Nie vodotok, ale vodný tok...

   ........................Ján Širka

Tentoraz nás v jazykovom okienku zaujalo podstatné meno vodotok. To preto, že ide o zastaraný výraz, ktorý sa v spisovnom jazyku nemá používať. Predsa sme ho prednedávnom zachytili vo vete Veľký báčsky kanál je najsilnejšie znečisteným vodotokom v Európe.
         Už v predchádzajúcej vete sme povedali, že vodotok je zastaraný výraz, ktorý sa z hľadiska súčasného jazyka hodnotí ako nespisovné slovko. Potvrdenie povedaného vyhľadáme v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4, a prečítame, čo sa v ňom píše za heslom vodotok. Nič. Pokračujeme v hľadaní v staršom už nekodifikačnom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, piaty diel. A čítame vodotok, vodotok-u mužský rod  knižné slovo zastaraný výraz – vodný tok: spenený vodotok; odborný termín plavebný vodotokregulácia vodotokov....
Teda heslo vodotok ako zastarané slovko sa nemá používať, ale jeho náhrada vodný tok. Správnosť spojenia slov vodný tok môžeme skontrolovať v už uvedenom Krátkom slovníku slovenského jazyka. Heslo vodný sa týka vody; vznikajúci z vody, pôsobením vody; obsahujúci vodu, napríklad: vodný tok, vodný zdroj, vodná hladina a tak ďalej... Za druhým slovkom tohto spojenia tok tok-u mužský rod sa píše po prvé pohyb, prúdenie vody, prúd: bystrý tok rieky a najmä nás zaujíma po druhé, odborný termín rieka a pod. prúdiaca korytom; jej úsek: znečistenie vodných tokov; dolný tok Váhu...
         Teraz by sme do problémovej vety zo začiatku textu mohli dosadiť namiesto hesla vodotok spojenie vodný tok. Veta by správne znela: Veľký báčsky kanál je najsilnejšie znečisteným vodným tokom v Európe. Alebo ak pomenovanie Veľký báčsky kanál vystriedame pomenovaním Veľký báčsky prieplav, ako to urobil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – konečná verzia vety by potom mohla znieť: Veľký báčsky prieplav je najsilnejšie znečisteným vodným tokom v Európe.    ................................................................
............................                                                           

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Páčia sa nám Jazykové prílohy
Maja & Janus

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com