10 marca 2011

Národná vlajka ÍrskaRozmer  1:2                 
 Íri dlhé storočia bojovali o vymanenie sa spod nadvlády Angličanov a za ten čas, boli tu aj rozličné „národné“ farby. Za jednu z najstarších írskych vlajok, pokladá sa úplne modré pole a na ňom znázornená zlatá harfa. Siaha niekde od XV. storočia.  Dnes je to prezidentská štandarda republiky Írska.
            Neskoršie, v XVII. st. zjavuje sa kríž sv. Patrika, ktorý bol inkorporovaný aj do britského „Union Jack“. Bola to biela vlajka s diagonálnym krížom. Dáva sa ju do súvisu s rodinným erbom Fitzgeraldových a so „španielským krížom“ burgundského kráľovstva, lebo diagonálny červený kríž Španieli používali už v VIII. st.
            V XVII. st. sa zjavuje zelená vlajka so zlatou harfou, ktorá sa dáva do súvisu s grófstvom (provinciou) Leinster. Táto vlajka, ešte aj v dobe, kedy Írsko bolo súčasťou britského impéria, pokladala sa za národnú vlajku Írov a Írska. Táto vlajka, ako jedna z mnohých, zaviala aj počas „Veľkonočného povstania“ v roku 1916. roku, ktorého výsledkom bol zrod nezávislého slobodného Írska.
            V XIX. st. v Írsku vztyčovali najrozličnejšie trikolórky, ale väčšina z nich mala aj zelený pás (farba rimokatolíkov), pomarančový (farba protestantov) a biely (symbol ich spolužitia, pokoja). Prvá známa trikolórka s vertikálnymi pásmi (pomarančovo-bielo-zelená) sa zjavuje ešte v 1848. roku, avšak stáva sa populárnou len v 1917. roku. Súčasná trikolórka (zeleno-bielo-pomarančová) bola schválená ústavou krajiny, 29. dec. 1937. roku a od vtedy nepodľahla žiadnej zmene, i keď mnohým katolíkom vadí ten pomarančový pás (pamiatka na Williama z Oranje – Holandsko), takže boli snahy ten tretí pás vystriedať so žltým, alebo aj zlatým pásom, aby národná vlajka bola bližšia ku farbám Vatikána. 
......................................napísal Ján Kulík

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com