22 augusta 2007

Austrália...1

Manželstvá.

Najväčší počet manželstiev sa ešte vždy uzatvára v rámci vlastnej etnickej skupiny, avšak postupom času, integrovaním sa do celkového kolotoča, do tunajšej spoločnosti, čoraz viacej manželstiev je aj mimo slovenskej etnickej skupiny.Z miešaných manželstiev, najväčší počet, vyše 100 je so Srbmi, avšak tieto manželstvá vo väčšine prípadov sa uzavreli ešte v starom kraji, alebo okamžite po príchode sem. Dnes sú už ozajstnou raritou.
Po Srboch, najviacej ich bolo s Chorvatmi, ale aj tu ten pokles je viditelný, i keď nie aj raritou. Po nich nasledovali Slovinci a Macedonci a aj dnes sa s týmto stretneme. Po týchto, akože Juhoslovanských manželstvách, prešli sme na celú škálu národností a už či zaťov, alebo nevesty máme z :
Ukrajiny, Filipín, Indie, Sri Lanke, Bangladeš, Fídží, Poľska, Maďarska, Malty, Talianska, Anglicka, Škótska, Nemecka, Francúzska, fr. Kanady, Austrálie (druhá, tretia... generácia), ako aj Malaje, Grécka, Turecka, Rumunska, moslimskej Bosny a pravda aj Slovenska. Ojedinele niekto sa vydá, ožení aj s melanéžanmi (z ostrovov) a tu je aj zať Maor z Nového Zealandu, ba najde sa aj Číňan a pod.
Rodičia, ako rodičia napomínajú si synov, dcéry, že najlepšie to bude len „so svojím“, nuž sú ojedinelé prípady, že si niekto svojho pára privedie aj zo starého kraja, alebo najnovšie aj zo Slovenska. Zdráhajú sa však „turistických“ manželstiev.
Občas sem príde chlapec, dievča zo starého kraja a všemožne sa usiluje tu zostať. Najľahším východiskom im je tu sa oženiť, vydať, no na nepatrné výnimky, skoro všetky takéto manželstvá aj hneď stroskotali. Pri vstupe do manželstva chýbala tam láska, úprimnosť. Hlavnú úlohu tu mala vypočítavosť. Mnohí si tu „popálili“ prsty, duše. Nikto už nechce byť niekomu len „vízou“.
.................................................................................JK
Obr.1: Družbovia na svadbe
Obr.2: Na svadbe, korunka

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com