16 augusta 2007

Naše lokality - Drágovo

Drágovo
Petrovčan chodieva do poľa až do Drágova. O tejto časti petrovského chotára dosiaľ som vedel len toľko, že starší gazdovia to zvykli nazývať aj Drágovskou barou, čiže v podvodných rokoch tam musela byť nejaká barina. Občas, keď sa hovorilo o minulosti Petrovca, aby sme si boli vedomí, že tu pred nami tiež niekto žil, nezabudlo sa spomenúť, že tam dakedy bola srbská osada. Skorej verím, že to tam bola nejaká chatrč, aby sa nomádski pastieri tu, vedľa vody, kde napojili statok, mohli aj skryť pred nečasom. Drágovo však až nápadne upomína, že tu ide o pôvodne slovanské slovo a určite si to nejeden vysvetlil, ako názov lokality odvodený zo srbského osobného mena Drago, Dragan. Chybné vysvetlenie. S Draganom to nema žiadny súvis. Podívajme sa. Slovenské slovo dráha, ako cestička, trať (aj železničná), trasa, čiara, smer pohybu niečoho atď. v rôznych podobách je zastúpené vo všetkých slovanských jazykoch, ba aj širšie. V ruskom a v ukrajinskom je to doróga, všetko menej, viac súvisí s významom cestička. Najmä cesta cez polia, les, nie veľmi frekventovaná, rozrytá od kolies vozov. V srbskom jazyku však draga znamená údolie, záliv, zátoka, v slovínskom draga má už význam aj priekopa, svah do doliny. V staroslovanskom draga znamenala dolinu, priepadisko, kým v praslovanskom dorga už znamená nie len priepadisko , ale aj cestičku, stopu, vychodený chodníček napr. vedľa rieky, cez les, lúky a pod. Vystúpaný, „vygazený“ chodníček, cestičku, kadiaľ sa hnal dobytok, chodilo sa občas na vozoch atď. Porovnaj aj srbské slová, ako mapr. Trag = stopa, šľapaj, sled, tragati = pátrať, sliediť, tražiti = hľadať, dožadovať sa a traka = stuha, stužka, páska. Všetko je veľmi blízke ku nemeckému Trab(-en, -ant), anglíckemu trot = klus, poskakovanie a hlavne track = stopa, stupaj, šľapaj, trasa, dráha, chodník, poľná cesta, pretekárska dráha atď. a drag, draw = ťahať, naťahovať, nosiť, prenášať. Všetky tieto, aj germánske slová sa vzťahujú na viac menej totožné veci, ako aj u Slovanov. Teda, Drágovo, tam kde naší majú svoje jutríčka, za svoje pomenovanie vďačí práve skutku, že tam bola dolina, bara, močarisko. Kto a kedy túto lokalitu nazval týmto menom, asi sa už ťažko dozvieme. Bolo to v čase pred tureckým vpádom do Uhorska, alebo po vyhnaní Turkov? Možno, ak bude nejaký historik čo nazrie do archívu futockého panstva, do archívu v Budapešti, to aj rieši. Pôvod mena má. Háčikom je odhaliť dobu, kedy sa táto lokalita aj v úradných listinách spomína pod týmto menom.
........................................................................JK
Pokračovanie nasleduje...

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com