27 februára 2008

Jazyková príloha 17

Dnes sa venujeme heslám sídlisko a sídlo. To preto, že sa v našej praxi často stretáme s ich vzájomným neprimeraným striedaním – zamieňaním, napríklad spojením: „sídlisko vlády", čo je nesprávne. Aby sme mohli objasniť, prečo je táto syntagma nesprávna, musíme najprv nazrieť do Elektronického lexikónu slovenského jazyka, populárneho Slexu99 a prečítať, čo sa píše najprv za heslami sídlisko – po prvé je to komplex obytných budov s občianskou vybavenosťou: panelové sídlisko; bývať na sídlisku; po druhé sídlo (význam jeden): praveké sídlisko, ľudské sídliská... Keď ide o sídlo – prvý význam, za ním sa píše: priestor, v ktorom sa sídli, býva, sídlisko: staré sídla Slovanov, po druhé – miesto, ktoré zaujíma významná inštitúcia, osobnosť: reprezentačné sídlo... Ako vidno, v sídliskách sa býva a aj v sídlach sa býva, ale tiež sídli, napríklad: bývať, mať sídlo (o významných osobnostiach, inštitúciách): prezident sídli v prezidentskom paláci. Nakoniec sa vrátime k nenáležitému spojeniu „sídlisko vlády" a dajme mu správnu podobu: „sídlo vlády". K tomuto pridajme aj prídavne meno sídelný, napríklad sídelné mesto. .........................píše Ján Širka

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com