01 februára 2008

Mená na U

Udo: Muž. m. staronemeckého pôvodu a význam mu je prosperujúci. Ulrich: Muž. m. staronemeckého pôvodu a význam mu je šťastie, bohatstvo, sila a moc. Urban: Muž. m. lat. pôvodu, s významom muž z mesta, mešťan, zdôrilý, úhľadný, kultúrny a pod. Uri: Muž. m. hebrejského pôvodu a význam mu je svetlo. Uršula: Žen. m. lat. pôvodu a význam mu je malá medvedica.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com