02 februára 2008

Jazyková príloha 14

Vážení, aj ďalej sme na nevyčerpateľnom poli – jazyku našom každodennom. Teraz nás zaujmú heslá veľmi, veľmo, velmo a velmej. Príslovka veľmi väčšmi podľa Elektronického slovníka slovenského jazyka Slex99 po prvé vyjadruje veľkú mieru, intenzitu, hodne, značne, napríklad: veľmi veľký, veľmi dávno, veľmi mnoho, veľmi pekné dievča, veľmi sa ponáhľať; veľmi sa narobil, veľa; veľmi krátke vlny v rozsahu od 0,1 do 10 m; veľmi dobrý 4. stupeň prospechu (v školskej klasifikácii); zdôraznené expresívum veľmi, preveľmi; veľmi, preveľmi ľutoval, po druhé blíži sa významovo častici (pri zápornom slovese) oslabuje jednoznačnosť výroku, vyjadrenia: syn ho veľmi nepočúva (a robí si svoje). O ostatných heslách: veľmo, velmo a velmej povieme len toľko, že sú to nárečové slová, ktoré v spisovnej slovenčine nemajú miesta. Teda z uvedených hesiel: veľmi, veľmo, velmo a velmej spisovné je iba veľmi, teda iba toto používajme vo verejnom styku. ..........................................................jš

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com