27 februára 2008

Jazyková príloha 19

Dnes sa venujeme heslom kopať a okopávať.
To preto, že sa v každodennej praxi stáva, že použijeme aj takéto chybné spojenia: kopať kukuricu, slnečnicu, sóju... Skôr ako sa zmienime o týchto spojeniach a o tom, či sú správne, vypočujme si, čo sa v Slovníku slovenského jazyka Slex99 píše o hesle kopať; po prvé – motykou alebo iným nástrojom kypriť zem: kopať rýľom, kopať vo vinohrade; kopať záhradu, po druhé – odstraňovaním zeme vyhlbovať: kopať základy, kopať jamu, po tretie – získavať, dobývať zo zeme: kopať zemiaky, kopať rudu, po štvrté – prudko pohybovať nohami; takto zasahovať: dieťa kope nožičkami, kôň kope; kopať do dverí, chlapci sa kopú, po piate – úderom nohy uvádzať do pohybu alebo usmerňovať: kopať loptu; kopať rohový kop, po šieste – hovorové, expresívne, s chybami uskutočňovať, kaziť: kopať odpoveď, písomku, po siedme – expresívum, znevažovať, ponižovať: nevážia si ho, iba doňho kopú. Za heslom okopať, okopávať sa píše, po prvé – kopaním skypriť pôdu okolo rastlín a zbaviť ju buriny; okopať kukuricu, repu, okopať hriadku; po druhé – hovorové slovko – nohami kopať do niekoho, niečoho: okopávať súpera, okopávať sa pri futbale; okopávať stoličku, topánky.
Podľa uvedeného môžeme uzavrieť, že spojenia typu: kopať kukuricu sú nesprávne, ale namiesto nich máme používať spojenia typu okopávať kukuricu, slnečnicu, sóju, lebo kopaním skypríme pôdu okolo rastlín a zbavíme ju buriny .

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com