03 mája 2010

Jazyková príloha, Premiérovo uvedú predstavenie, nie premiérne

Premiérovo uvedú predstavenie, nie premiérne

Ani teraz neminieme boľavú jazykovú skutočnosť – negatívny vplyv srbčiny na slovenčinu. V snahe pomôcť aspoň trochu spomaliť tento proces tým, že poukážeme na jav, aj dnes sa vám prihovárame v jazykovom okienku. Už sme natoľko opantaní srbčinou, že aj pôvodne cudzie slová preberáme prostredníctvom srbčiny.

O tomto viac Ján Širka.

Vypočujte si vetu: Premiérne uvedú predstavenie profesionálneho divadla. Chceli by sme veriť, že ste si hneď všimli v slovenčine nenáležite (nesprávne) použitú príslovku premiérne. Ak nie, my vám hneď prezradíme, že ide o zlý preklad srbskej príslovky premijerno už skôr prebratej z francúzštiny. Na potvrdenie povedaného skúsime heslo premiérne nájsť v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4. Nemrhajme čas. Nenašli sme ho v žiadnom slovenskom slovníku.

Nazreli sme do Leksikona stranih reči i izraza, ktorý uvádza, že heslo premijera (z francúzskeho premiére) je prvo prikazivanje pozorišnog komada, muzičkog dela, filma i dr. Príslovka z podstatného mena premijera bude premijerno. Teda mali sme pravdu, keď sme tvrdili, že premiérne je preklad zo srbčiny, pravda, zlý.

V pokračovaní okienka uvedieme, čo sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 píše za heslom premiéra: Prvé verejné predstavenie umeleckého diela, napríklad: premiéra opery, premiéra hry, premiéra filmu. Prídavné meno z premiéra je premiérový a príslovka premiérovo, napríklad: premiérovo uviesť skladbu. V (Akademickom) Slovníku cudzích slov, SPN 2005, sú aj ďalšie príklady: premiérovo uvádzaná skladba; zúčastniť sa premiérovo v prestížnej európskej súťaži.

Problémová veta zo začiatku okienka Premiérne uvedú predstavenie profesionálneho divadla bude správne znieť: Premiérovo uvedú predstavenie profesionálneho divadla.

Nakoniec len zopakujeme, že príslovku zo srbčiny premijerno prekladáme do slovenčiny ako premiérovo.

Na ilustráciu uvedieme ešte niekoľko viet s heslom premiérovo: Činohra Slovenského národného divadla premiérovo uvedie Valčík náhody. – Mladí divadelníci pred niekoľkými dňami premiérovo uviedli paródiu Dlhý nos. – Prvýkrát v histórii premiérovo uviedli veľkofilm Jánošík.

........................... ...pripravuje Ján Širka

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Premiéra - repríza. Nie originál -repríza.
Moderátor Rádio stanice Petrovec propaguje každý deň, sedem dní v týždni takto: "Originálny termín - reprízový termín", nejakej hudobnej relácie... takéto zahlásenie môžete počuť už vyše roka na Rádio Petrovec..., Ten typ-čina nemôže pochopiť, že hudobnú reláciu vysiela premiérovo a v nasledujúce dni ju reprízuje..., aj keď je na Rádio P. je to "smutné". Predstavte si akú škodu zo dňa na deň pácha tento kvázi spíker.
V Slovníku sa píše, že originál je pôvodné dielo, ktoré vyšlo z rúk autora, pôvodina: napr. tento obraz je originál, pôvodina (opozitum je slovo s opačným významom, antonymum, kópia, napodobenina, reprodukcia). Čo Vi na to pán profesor Širka?

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com