20 mája 2010

Pýtate sa...na slovanské plemeno Glomači

Prednedávnom sa niekto pýtal na slovanské plemeno Glomači. Kto sú to, kde žijú a pod. Odpoveď nemôže byť jednoduchá, krátka, lebo od doby kedy Glomači žili, ubehlo už skoro poldruha tisícročia…

………………………….…………………………píše Ján Kulík

Glomači.

Toto západoslovanské plemeno svojho času, asi pred poldruha tisícročia, žilo hneď za severozápadnou hranicou súčasného Česka. Viď priloženú mapu. V susedstve mali Srbov, Milčanov, Chorvatov, južnejšie boli Lučania, Sedličania, Chebania a Nábski Srbi atď.

clip_image002

 

Trochu staršia mapa, srbská (asi nevadí, že je cyrilikou), podáva Európu v čase VI. st. Aj z nej môžeme vyčítať, že kto a kde vtedy žil. Vpád Hunov bol už len dejinným faktom. Visigoti už boli v Španielsku, Ostrogoti v severnom Taliansku a v oblasti západného Balkánu, nižšie od Dunaja. Severnejšie, v utvorenom vákume nad Dunajom, žili (okrem iných) aj Slovania a začali prenikať, ako na západ, tak aj na juh.

 

……………………………………………….

clip_image003

Ďalšia srbská mapa je z IX. st. a na nej máme už známejšie hranice. V priestore súčasného Španielska sú už moslimovia, vyznačené sú aj hranice Západnej a Východnej franskej ríše, v oblasti súčasného Talianska sa to štiepa, Srbi a Chorvati prišli na Balkán, Bieli Chorváti a neskorší Lužický Srbi zostali v severnejších krajoch, Česi a Moravania sa už trvale osadili, nad nimi sú Bodríci atď. atď. avšak v priestore, kde vznikne neskoršie Slovensko, osadili sa Avari. Byzantská ríša sa vykryštalizovala, Kyjevská Rus sa začína vzmáhať, neskoršie Poľsko sa začína kryštalizovať, ešte vždy žijú aj Pomorania... a severovýchodne od nich sú Baltoslovania. Áno, Prusi ešte vždy boli Baltoslovania. Ich ponemčenie je neskoršieho dátumu. Na nás ešte čaká vzbura proti nadvláde Avarov a vznik Veľkej Moravy, ako aj neustále boje s Východnými Frankami, ich posun v priestor dnešného Rakúska, ale aj vpád Maďarov.

……………………………………………………………

clip_image005

XVI. st. a mapa Európy je zase iná. Prešli už Križiacke vojny, Slovania západne od Poľska a severne od Česka už dávno stratili samostatnosť a aj identitu. Sväté rímske impérium ich pohltilo ešte skorej. Byzantia zanikla, prišli Turci a hranice si rozšírili až na neskoršie Slovensko. Poľsko s Litvou pohltili oblasť súčasnej Ukrajiny, Rusi sa šíria na východ a na juh, v Taliansku je niekoľko menších štátov atď. Glomači sú už len v starých zápisoch.

……………………………………………………………..

clip_image007

Hádam sa práve tu hodí podotknúť aj mesto Aachen v Nemecku, lebo aj toto si už nejeden návštevník vyhľadával. Kusé informácie nájdete hádam v každej encyklopédii a aj v učebniciach dejín, lebo mesto má dlhú históriu a pravda, do dejín a to nie len Nemecka, ale väčšej časti Európy sa zapísalo mastnými literami.

Nemecký názov mesta je Aachen, po francúzsky Aix-la-Chapelle, a Rimania ho nazývali Aque Grani, ale zapísané je aj ako Aquisgranum, lebo už oni vedeli, že sú tam horúce minerálne pramene. V VIII. st. počas panovania Karla Veľkého, stáva sa aj jeho sídlom, až od Otta I. (v roku 936.) stáva sa aj korunovačným mestom a práve tu, vyše 30 nemeckých kráľov a cisárov dostalo svoju korunu. Počas Karola Veľkého a ďalších cisárov a kráľov, mesto sa stáva aj strediskom západnej kultúry. Po čase, po kryštalizovaní sa ríše na západnú a východnú časť, Aachen pre svoju „vysunutosť“ začína tratiť na dôležitosti (XVI. st.). Bolo mimo centra, takže v 1560. korunovačné slávnosti sa presúvajú do Frankfurtu na Maine.

Aachen zažil aj niekoľko katastrof. Vojnových. Bol zbúraný, vypálený, okupovaný Napoleonovou armádou, pripojený ku Francúzsku (1801.), počas I. sv. vojny okupovali ho Belgičania, kým v II. sv. vojne sa tu viedli tuhé boje a mesto bolo z veľkej časti aj zbúrané, ale nezadlho aj zreštaurované. Hlavne historické budovy, kostoly, katedrály... V čase protestantských bojov v Nemecku, mesto nie vždy podporovalo nositeľa koruny sv. rímskej ríše a občas sa dostalo do nemilosti pánov.

………………………………………………………clip_image009

Dnešný Aachen je aj ďalej významným mestom Nemecka. Hospodársky je silné, počtom obyvateľstva je vyše štvrťmilionové, ale sú tu aj mnohé múzeá, vysoké školy a pod. V katedrále, ktorú vystaval ešte Karol Veľký, je aj jeho hrobka a socha mu je umiestnená na hlavnom námestí.

Tak, toto by bolo o Aachene. Tie najzákladnejšie informácie. Aj sám som navštívil toto mesto učupené vedľa hraníc s Belgickom a Holandskom, v oblasti severného Rýna – Westfálska.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com