23 mája 2010

Pýtate sa...írske ženské meno Orla.

Už som si myslel, že sme tu zhrnuli všetky frekventované osobné mená, keď tu a to už zopár týždňov, niekto si vyhľadáva etymológiu mena Orla. Fonetický sa zanáša na naše slovo orol, avšak keďže je írskeho pôvodu, s týmto nebude súvisieť. V úzadí bude niečo iné. a to „iné“ je zlato, čiže bude to ekvivalent nášmu Zlata, Zlatica, Zlatka..., ba  aj Zora... či ak prihliadneme na iné reči, tak ekvivalentom bude Goldie, Aurélia, Aranya, Aranka..., ale aj nemusí byť.

……………………. …………………………..…píše Ján Kulík.

Ak sa podívame na írsky jazyk, tam nájdeme, že:

zlato = ór, óir, zlaté = órga, kým orla = dáviaca, vracajúca žena.

Sotva verím, žeby si niekto nazval dcéru z faktu, že kým matka bola tehotná, tak mala aj ranné záchvaty vracania. Skorej si hľadali meno „pekné, krásne“ a čo je krajšie od zlata? Najmä ak máme na zreteli, že krajiny severu, podmienené klimatickými podmienkami, väčšinou majú plavovlasé obyvateľstvo, ba čo viacej,, chladné“ podnebie je vraj na príčine evolúcie aj červenovlasých a Íri sú z veľkej časti práve červenovlasí. Svojho času, ako nachádzame zapísané, aj Gréci boli prevažne červenovlasí, kde s trochu imaginácie, môžeme povedať, že príčinou ich „sfarbenia“ je fakt, že ich pôvodná vlasť bola ešte severnejšie od Slovanov. „Očerneli“ len preto, že žitím v „novej vlasti“, na Stredomorí (mediteráne), prišlo aj ku miešaniu sa s „domorodým“ obyvateľstvom a násilnému „miešaniu“ sa s azijatmi, ako napr. Turkami atď. Aj u nás sa občas „vyhodia“ deti červenovlasé, či aj počerné (vplyv génov bývalých Keltov, Avarov, Kumánov...?).

Ak uvážime, že Orla, ako keltské (írske) meno etymologický vychádza z pojmu pre zlato, po lat. aurum, tak ako príbuzné ženské mená nájdeme: Ora = zlatá modlitba (lat.), Orabel, Orabela, Orabele, Oribela, Oribell, Orybelle ... = zlatá krása (fr.), Oralia, Oraliah, Oralie, Oriel, Orielda, Oriele, Orielle, Orlene, Oriola, Orlena, Oralya, Oralyah, Oralye, Oryel, Oryela, Oryelda, Oryell... = zlatá (lat.), Oriana, Oriane, Orianna, Oriannah, Oryan, Oryana... = zlatá zora (lat.), Oriole, Oriel, Oriell, Oriellah, Oriola, Orioll, Oryel... = blondínka, zlatovláska (lat.) Orlena, Orlana, Orlanah, Orleana, Orleen, Orlene, Orlina, Orlyn, Orlyna... = zlatá (lat.), Ortruda = zlatá žena (staronemecké).

Fonetický blízke, no významovo úplné iné, sú: Ora, Orah = svetlo (hebrejské), Oralee, Oralea, Oralei, Oraleigh, Oraley, Orali, Oralie, Oraly... = svetlo (hebrejské), alebo v starom ang. význam je „orátor z doliny“, Orana, Oranah, Oran, Orann... = vítajúca (austrálske domorodecké), Orea = z hory Oreah (grécke), Orenda = majúca magickú moc (indiánske, z plemena Iroquois), Oriella =bielej pokožky (keltské), Orinda, Orenda, Orynda, Orendah, Oryndah = jedľa (hebrejské), Orina, Oryno = pracovníčka na poli, sedliačka (japonské), Orlenda, Orlanda = orlica (utvorerné na podklade ruského (Орёл = orol), Orna, Ornah = jasnej olivovej farby (írske), alebo vyzdobená (lat.), Ornat, Ornata, Ornaita, Ornata = zelená (írske).

Mužské mená: Orde, Ordell... = začiatok (východisko lat. ordior = začať), Oren, Oran, Orin, Oron, Oryn = jeďľový strom (heb.), Oran, Orin, Ore, Orron,Oryn, Orryn = zelený (írske), Ord, Orde = kópia (staroang.), Ordway = let kópie (staroang.), Orestes = horolezec (grécke), Orev = havran (heb.), Orford = horný riečny brod (staroang.), Ori, Oree, Orey, Ory = svetlo (heb.), Orien, Orian, Orin, Orion, Oris, Oran, Oron, Orono, Orryn, Oryn... = hosť z východu (lat.), Orin, Oran, Oren, Oron... = biely (keltské), Orion, Orian, Orien, Oryan, Oryen, Oryon... = syn svetla, syn ohňa (grécke), Orman = námorník (teutonické), Orman, Ormen = bojovník s kópiou (staroang.), Ormon, Ormon, Ormondo = z hory medveďov (staroang.), Oro = zlatý (španielske), Orrick, Orrik, Orryc, Orryck... = bývajúci vedľa starého duba (staroang.), Orrin, Orryn... = rieka (staroang.).

Tých mien a variácií je ešte neúrekom. Podoby písania v angličtine, hlavne v americkej sú rozličné. Rodičia sa snažia potomkovi dať „jedinečné“ meno a vymýšľajú. Povedzme, ak by aj u nás bolo podľa tohto „receptu“, tak by sme mali Nitra, Nitrra, Nyitra, Nitráta, Nitrovica, Nitrička atď. alebo Žilina, Žylyna, Zhilina, Zhillina, Zhilyna, Žilka atď. Či to bude správne, alebo nie, či to bude v duchu reči a pravopisu, rodičom to nevadí. Len nech je jedinečné.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com