21 apríla 2008

Jazykova priloha 26

Výpadky a odstávky prúdu (elektriny)
V seriáli venovanom jazykovým otázkam tentoraz nás zaujmú dnes už ani nie tak aktuálne výpadky, odstávky a vypájania elektriny a termíny, čo s tým súvisia.
Pravda, z jazykového hľadiska.

Hoci väčšina z nás pozná význam týchto termínov, nazrieme do Elektronického lexikónu slovenských slov či Slexu99 a prečítame, čo sa píše za heslom výpadok. Je to zo slovesa vypadnúť, ktoré v treťom význame, hovorové slovko, znamená prestať byť účastníkom niečoho; byť vypustený, vyradený, napríklad: vypadnúť (zo súťaže) v prvom kole; dva riadky (v texte) vypadli; na čas vypadol prúd. Sám výpadok znamená náhly pokles v produkovaní či výrobe niečoho, napríklad: výpadok vo výrobe, výpadok v dodávke elektrického prúdu, energie, prúdu, elektriky... Napríklad: Výpadok elektriny počas víkendu spôsobil veľké škody v priemysle. Vo výpadku sa automaticky alebo neplánovane vypne prúd pre poruchy alebo nehody, čiže ide o havarijné odpájanie, vypnutie, vypájanie elektrického vedenia.
Ďalšie heslo: odstávka, či odstavenie (vo význame 2), napríklad; oznámiť odstávku teplej vody, elektrickej energie, prerušenie dodávky, znamená najčastejšie plánované odstavenie dodávky, tu prúdu, napríklad: Odstávka elektrickej energie bude 21.apríla 2008 v čase od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny, alebo Mestský úrad oznamuje občanom, že energetické závody uskutočňujú odstávku elektrickej energie 23. apríla od 8.00 do 15.00 hodiny a tak ďalej.Nakoniec zhrňme, vo výpadku sa automaticky alebo neplánovane vypne prúd pre poruchy alebo nehody, čiže ide o havarijné odpájanie, vypnutie, vypájanie elektrického vedenia. V odstávke prúdu ide najčastejšie o plánované odstavenie dodávky či dodávania prúdu, elektriky...
...........................................Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com