30 apríla 2008

Jazyková príloha 27

Nie postiť, ale postiť sa Dnes sa venujeme termínu postiť a postiť sa. To preto, že sa u nás - dolnozemských Slovákov aj pod vplyvom srbčiny toto sloveso často chybne používa iba v tvare postiť, napríklad vetu: Bolest ga je prinudila da posti, prekladáme ako Choroba ho prinútila postiť. Podľa Elektronického lexikónu slovenského jazyka pôst je zdržiavanie sa (mäsitých) pokrmov, pôvodne z náboženských príčin, tiež časť cirkevného roka pred Veľkou nocou. Z toho sloveso postiť sa znamená - zachovávať náboženský pôst, napríklad: postiť sa na Popolcovú stredu; alebo prenesene zdržiavať sa jedla zo zdravotných príčin, napríklad: postí sa, neje, drží pôst už tretí deň a tak ďalej. Slex99 či Krátky slovník slovenského jazyka, musíme pripomenúť, nepozná tvar postiť bez zvratného zámena seba, sa, ale iba postiť sa, čiže so zvratným zámenom seba, sa. Iba v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka z roku 1963, ktorý nie je kodifikačnou príručkou, sa tvar postiť uvádza bez zvratného zámena seba, sa, aj to len ako krajové slovo. Z uvedeného vyplýva, že srbské postiti sa do slovenčiny prekladá ako postiť sa, čo je aj spisovne správne. Na základe povedaného môžeme uviesť správny preklad srbskej vety zo začiatku príspevku: Bolest ga je prinudila da posti. Choroba ho prinútila postiť sa. ............................................Ján Širka

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com