09 februára 2009

Jeden zo spôsobov skracovania viet

V tomto príspevku nás zaujme štylistická chyba v súvetí – zbytočné opakovanie vzťažného zámena ktorý. Prečítajme si vetu: – Popoludňajšie vysielanie začneme hodinkou, ktorá pravidelne prináša informácie, ktoré budú zaujímavé pre všetkých našich poslucháčov.

Ako ste si iste všimli, uvedené súvetie pozostáva z troch viet, v ktorých sa dve začínajú vzťažným zámenom ktorý. Aby sme sa tejto štylistickej ťarbavosti zbavili, v jednej vete sa má väzba so zámenom ktorý zameniť inou väzbou. Urobíme to príčastím. Tým aj súvetie skrátime a väzby zhustíme. Namiesto Popoludňajšie vysielanie začneme hodinkou, ktorá pravidelne prináša informácie, povieme Popoludňajšie vysielanie začneme hodinkou, pravidelne prinášajúcou informácie. Celé súvetie potom bude znieť: Popoludňajšie vysielanie začneme hodinkou, pravidelne prinášajúcou informácie, ktoré budú zaujímavé pre všetkých našich poslucháčov.

Uvedieme aj ďalší príklad na túto štylistickú chybu: Už niekoľko mesiacov policajti sledovali podozrivého, ktorý lúpil na území sídelného mesta, ktorého včera zatkli. Keď v druhej vete ktorý lúpil na území sídelného mesta dosadíme namiesto ktorý lúpil príčastie lúpiaci (lúpiaceho), budeme mať oveľa upravenejšie a zrozumiteľnejšie súvetie: Už niekoľko mesiacov policajti sledovali podozrivého, lúpiaceho na území sídelného mesta, ktorého včera zatkli.

Nakoniec uzavrieme, že súvetia zhusťujeme či skracujeme, ako sme počuli aj pomocou príčastia, čím sa súvetia stávajú zrozumiteľnejšie a menej ťarbavé.

..................Ján Širka

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com