05 februára 2009

Zo starých kníh a kalendárov...

Porekadlá

Na dobrý tovar netreba kupca nahovárať.

Hosť a ryba na tretí deň smrdí.

Keď si sa rozbehol, tak už nepremýšľaj.

Päsťou sa práva nedovoláš.

Koho raz had uštipol, ten sa bojí aj jašterky.

Mrcha majster, čo nikdy učňom nebol.

K hlinenému hrncu drevená lyžica svedčí.

Za zlým vždy dobré chodí.

Paráda je hrobom peňazí.

Dlhší rok ako klobása.

Viac dní v roku ako klobás v komore.

Najprv si sprav klietku a len potom si chyť vtáčika.

Dobré srdce aj škaredej tvári krásu dodáva.

Pekná pesnička sa môže aj dva razy zaspievať.

Nieto na svete zákona, ktorý by niekomu nekrivdil.

Kto má dobré svedomie, sudcu nepotrebuje.

Hustá prísaha riedka pravda.

Dobré svedomie je najlepší prášok na spanie.

Bez boja niet víťazstva

*****************************************

Záverečný prejav Tomáša Baťu z oslavy 1. mája 1932

Spolupracovníci !

Mnohí ľudia sa domnievajú, že ťažkú prácu a zápas s tvrdými problémami možno prevádzať s úsmevom na tvári. Nie je to pravda. S úsmevom na tvári môžeme vychá­dzať v ústrety našim odberateľom, kto­rým sme povinní pridávať k nášmu výrobku zdarma aj úsmev. Úsmev si musíme zachovať pre svoju domácnosť, pre svoju ženu, pre svoje detí, ale ne­žiadajme tento úsmev v továrni, v diel­ňach, v čase, keď treba bojovať s ťažkými pracovnými problémami. V týchto dňoch mohli ste vidieť u ve­dúcich mužov nášho závodu mnoho za­chmúrených tvárí. Tieto tváre boli znamením bojov, ktoré prekonávajú a v kto­rých si hľadajú novú základňu. Žiadam vás. aby ste sa nebáli boja a nevyhýbali sa mu ani vtedy, keby vám hrozila porážka. Boj je otcom všetkého. Bez boja niet života, ale menovite bez boja niet ví­ťazstva.

Bojujeme pre víťazstvo našej práce.

Zavolajme jej zdar.

Tento prejav je posledným májovým pre­javom Tomáša Baťu i to v dobe, keď aj na jeho továrne doliehala hospodárska tieseň, ktorú však spomenuté podniky so zdarom prekonávajú.

***

Akže máte viacej ako štyridsať rokov

a nedopracovali ste sa dosiaľ žiadneho úspechu, tu by sme Vám chceli pove­dať, aby ste nestrácali sebadôveru. Keby človek bol len telo, vtedy by bol najzdatnejším medzi 20 a 30. rokom. Potom sa už prestane vyvíjať. Ale človek nie je len telo, ale aj mozog. A ten je nie nikdy celkom vyvinutý. I keď telo chradne, mozog môže rásť . Keď telo slabne môže človek myslieť lepšie a rýchlejšie. Nemôžeme zabrániť starnutiu tela, svojím rozumom môžeme dosiahnuť úspechu aj dávno po štyriciatke.

***

Dvanásť japonských zdravotných prikázaní

1. Zdržuj sa čím viac. koľko len môžeš. na čerstvom povetrí.

2.Choď včas spať a včas ráno vstávaj.

3. Spi najmenej 6 hodín, ale nie viac ako 7a 1/2 hodiny, a to ,v tmavej izbe pri otvorených oblokoch.

4. Pi čaj a kávu len mierne. ale úplne zriekni sa pitia alkoholu a fajčenia.

5. Jedz striedmo a denne najviac raz mäso ..

6.Ber každé ráno úplný teplý kúpeľ.

7. Hoď do ohňa hodvábne šatstvo a nos šaty len z vlnenej látky.

8. Oddychuj týždenne jeden deň a vtedy ani nečítaj, ani nepíš.

9. Vyhýbaj sa veľkej námahe a chráň sa od prílišnej duševnej roboty.

10. Ak si slobodný, ožeň sa, ak si ovdovel, hľadaj si hneď druhú ženu.

11. Nebývaj vo veľmi teplých izbách.

12. V záujme dlhého života snaž sa stále reparovať ústroje, ktoré ti· vek upotrebuje a vyčerpáva; nezabúdaj, že živíš sa ústrojmi, ktoré sú podobné ústrojom zvierat.

Kto bude zachovávať tieto prikázania. dožije - vraj  sto rokov.

***

Humor

Poľovačka Pána Chvastúňa.

clip_image002

Chvastúň rozpráva: - To všetko nie je nič. Neviete si však predstaviť, ako vzrušujúce to bolo, keď som poľoval na Balkáne tygrov. - Ale, ale, pán Chvastúň, nepreháňajte, tam predsa nie sú tygri, - napomínal-ho jeden zo spoločnosti, ale pán Chvastúň sa nedal: -Boli ste tam? -Bol. -Kedy? -V roku 1915. -No, hej! - nafúkal sa pán Chvastúň, - v pätnástom už neboli, pretože som ich v roku 1914 všetkých vystrieľal.

Čo stratil? Policajt najde hodne po polnoci domáceho pána sediaceho pred domom na schodoch a súcitne sa spýta: -Čo, stratili ste kľúč? - Nie kľúč, ale odvahu - bola odpoveď.

Kysučan na smrteľnej posteli. -­Keďže bol ticho a žena každú chvíľu myslela, že je už mŕtvy, usilovne mu zatlačovala oči. To zomierajúceho náramne dopálilo a slabým hlasom sa, ozval: - Vieš, stará moja, však ja zomriet zomrem, ale nútiť ma do toho nemusíš ...

Čertova sestra. V Turzovke istý manžel na hnev svoíej ženy často vysedával v krčme. Žena ho chcela napraviť a preto obliekla sa za diabla a schovala sa za strom. Muž pomaličky sa tacká. domov, trochu je podgurážený a nič netuší. V tom žena vstúpi pred neho. - Kto si ty? - pýta sa naľakaný muž. - Ja som čert! - mrmle žena. - No, to sme švagrovia! Ja mám tvoju sestru za ženu.

- Vaša testiná zhorela pri ohni? Prijmite moju sústrasť. Ale ako sa to mohlo stať? - Ach, keď ona tak blažene spala, že mi ju bolo ľúto prebudiť.'

***

- Cigán prosí advokáta, aby ho zastupoval pri súde. - A budete mať čím zaplatiť? - spýta sa pravotár. - No, pravdaže! Mám preci koňa, voz i šatstvo. A z čoho ste obžalovaný? - Že som ukradol koňa, voz i šatstvo.

***

Profesor filozofie: Človek sa líši od zvieraťa v prvom rade svojím sebavedomím. Človek vie, že je človek, ale zviera to nevie. Keby prasa vedelo, že je prasa, nebolo by to prasa, ale bol by to človek.

***

- Ty, Jano, môžeš mi sto korún požičať? Môcť môžem, - ale nechcem. - Myslíš, že ti ich nebudem chcieť vrátiť?

***

Dobré rady

Uštipnutie hada. V našich krajoch sa síce jedovaté hady vyskytujú dosť zriedka, ale preca, najmä v hornatých vidiekoch sú časté prípady uštipnutia hadov. Smrtná dávka pre do­spelého človeka je 0.040 gr. čerstvého hadieho jedu (asi 0.015 gr. usušeného). Jed tento je výrobok zvláštnych premien telesných súčiastok ukoristených žiab, múch, jašteríc vtákov a iných drobných zvieratok. Z telesných  šťáv shromažďuje sa jed do žliaz, spojených s dutými zub­mi, ktoré vstrekujú jed do koristi.

Následky uštipnutia hada u človeka sú veľmi rozmanité, podľa toho, ako hlboko a do ktorej časti ľudského tela jed vnikol. Najhoršie je, keď jed vnikne priamo do krvi. V takomto prípade. ak nepríde rýchla pomoc, smrť môže na­stať za 24 hodiny. Otrava sa môže zme­niť i v ťažkú chorobnú ochablosť. trva­júcu i mesiac. Príznaky otrávenia sú: kŕče v postihnutej časti tela, studený pot, dávenie, srdečná slabosť a mdloby. Ošetrenie nemocného má sa diať takto: Nejakým remeňom. ručníčkom alebo motúzom treba dobre stiahnuť ruku alebo nohu 10 cm. nad ranou tak silne, že žily nabehnú. Krv z rany treba úplne vytlačiť (v prípade, že má niekto celkom zdravé ústa, gamby, môžno i vycicať a potom vypľuť), vyčistiť silným rozto­kom hypermangánu alebo vápna. Každú štvrť hodinu obväz možno vyššie posu­núť a konečne ho odstrániť. Nemocnému treba podávať v malých dávkach čiernej kávy s koňakom (alebo silným pálením -pálenkou). Najistejším liekom je vstrieknutie tzv. hadieho séra (najpozpejšie 4 hod. po uštipnutí). Pri tomto je, pravda, po­trebný lekár.

Mrkva - liek proti očnej chorobe. Ťažká očná bolesť, ktorá sa javí u ne:mluvňat a u malých detí a často končí slepotou -- môže sa dnes veľmi ľahko a s istotou liečiť. Jednoduchý liek proti tejto chorobe je mrkva. Lekári upotre­bujú zvláštny extrakt z mrkvy, lebo pre malé dietky mrkva v prirodzenej po­dobe sa nehodí. Nemluvňaťu treba riad­ne dávať tento výťažok z mrkvi a cho­roba zmizne. Extrakt sa podobá ovoc­nej šťave (svojou príjemnou chuťou a sladkosťou) a používa sa v malej ká­vovej lyžičke. Výsledok sa musí dosta­viť najďalej za 4 týždne.

Nejedzme mnoho. Slávny vynálezca Edison prejavil na sklonku svojho života zaujímavý názor: dobrých osemdesiat procent ľudí zo­miera, podľa neho, následkom toho, že sa prejedajú. Po uplynutí 21 roku nemá človek tak značnú potrebu potravín, ktorých množstvom si len prepiňame žalúdok. "Všetci musíme ešte menej jesť" -hovoril staručký Edison, "aby sme si zachovali svoju normáInu váhu, svoju duševnú sviežosť a silu." Zo životopisu geniálneho vynalezcu sa taktiež dozve­dáme, že od svojich ôsmych rokov živil sa výlučne mliekom a citronovou šťa­vou. Často vykladal svoj obľúbený vý­rok: "S mliekom som štartoval do ži­vota a s mliekom dokončím svoju ži­votnú dráhu."

Krásna tvár. Pre mladú devu a ženu je veľmi dô­ležité pestovanie tvári. Krásna, nežná tvár priťahuje, kdežto hnusná a nečistá pleť odstrašuje. Aby sme si zachovali tvár (pleť) krásnou a sviežou, držme sa tohoto: uvarme jačmeň vo vode, odvar preceďme cez čisté plátno a v tomto od­vare tvár umývajme (bez mydla) zatiaľ, kým odvar vychladne. Robme to i ráno, í večer, čím docielime krásnej ružovej pleti. Fľaky z tvári odstráni brezová voda, alebo masť z listov oleandra: u­sušené listy oleandra sa roztlčú na prá­šok, ktorý zmiešame s čerstvým maslom, týmto tvár natierajme na noc.

Nepríjemný zápach z úst. Nepríjemný zápach z úst odstránime tak, že si pripravíme odvar z dubového listia a ním si budeme oplakovať ústa. Dubové listy usušíme. roztlčiemie, spa­ríme. precedíme a pred upotrebením ich pomiešame s vodou. Najlepšie je s týmto odvarom vyplakovať si ústa večer pred spaním a ráno tiež.

Proti boleniu očí. Najlepším prostriedkom je umývať ich v silnom roztoku soli vo vode Toto treba robiť 3-4 razy v týždni. Proti červe­nosti očí najlepší je odvar z ružových listov a z marvančoku.

Liek proti kašľu Ak kašeľ pochádza od prechladnutia. chorý nech užíva na lačný žalúdok ráno ľanový olej s kapustnou polievkou.

Med je výborný liek proti chudokrevnosti, proti reume, proti zlatej žile, proti cho­robám dýchadiel, prúc a žalúdku.

Proti popáleninám Naškrabať treba dobrého mydla, smie­išať s vodou na kašu, natreť na ľanovú handričku a priložiť na opálené miesto.

Liek na omrznuté údy. Ľanču na prášok, zomleť a smiešať s husacou masťou. Udy týmto natreť a obviazať čistým plátnom.

Proti boleniu zubov. Na dlaň nasypeme niečo utlčenej kriedy a na to nalejeme trochu rumu. Keď sa vytvori kyselina, vsajeme ju do nosa a nos potom zatvoríme prstami.

Ako poznáme staré vajcia. Rozpustíme v jednom litre vody 120 gr. kuchynskej soli a vajcia do nej dáme. Celkom čerstvé vajce sadne na samé dno, čím je vajce staršie, tým vyššie bude plávať. Celkom staré vajcia plávať budú na hladine vody.

Proti zaduseniu. Keď sa dostane statku do gágora niečo z krmu, povstať môže z toho aj zadu­senie. Nehode tejto mnohokrát odpomôžeme, keď nalejeme hodne studenej vody do ucha patričnému dobytku, následkom čoho hlavou trhá a myká a zabehnutý predmet sa odstráni.

Príprava starej drôbeže. Stará drôbež neuvarí, ani neupečie sa na mäkko, následkom čoho sa mäso takejto drôbeže nevyužitkuje náležite. Ľahko sa tomu odpomôže tak, keď pred varením, alebo pečenim natreme drôbež náležite cukrom na prach utlčeným. Takto pripravená drôbež bude mäkká a mäso jej bude-mimoriadne chutné.

Keď včela poštípe. Mnohým na jed včelný nenavyknutým pôsobi pichnutie včely značnú bolesť, ktorej sa predisť môže, keď natreme miesta uštipnuté kúskom cibule. Bolesť' ihneď prestane.

Proti pehám na tvári. Uvarme asi 5 dekov petrželových listov v 1/2 litre vody a z odvarku toho prilievajme si do vody, s ktorou sa ráno umývame. Má sa však tvár vopred  s riadnou vodou a mydlom umyť a až keď sa utre a uschne s vodou, do ktorej sme petrželoví prívarok primiešali. Pehy na tvári ntelen zblednu, ale sa i a celkom stratia. Petrželová voda zmierňuje i zapálenie oči.

Ako odrežeme hrdlo sklenenej fľaše?  Keď chceme odrezať hrdlo alebo dno sklenenej fľaše, obviažeme ju dva-tri razy na istom mieste motúzom, namočeným do terpentínu a potom motúz zapálime. Keď zhorí, fľašu chytro vložíme do studenej vody.

Zamrznuté vajcia. Vložme vajcia do čistej pramenitej vody v ktorej predbežne rozpustili sme za lyžicu soli. Nechajme ich chvíľku vo vode a potom ich môžeme upotrebiť.

Proti muchám. Zatvorme v izbe obloky a vložme na žeravé uhlie niekoľko tekvicových listov. Zápach tento muchy neznesú a keď otvoríme obloky, s dymom zmiznú aj muchy. Druhý prostriedok: smiešajme za dve lyžice 40% formalinu s dvoma pohármi mlieka a nalejme túto miešaninu na tanieriky, do ktorých vložíme i niekorko vyčnievajúcich kúskov chleba. Od tohoto zhynú muchy hromadne.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com