26 februára 2009

Prikázané pôsty.

Píše: Slovenský Roľník. Kalendár pre poučenie, zábavu a osoh našich roľníkov. (Rok 1935.)

*****************

Prísne pôsty, kedy neslobodno požívať mäsité pokrmy a dovoľuje sa raz za deň, ale nie predpoludním, do sýtosti najesť, sú:

1. Popoľná streda. 2. Piatky a soboty štyricaťdenného pôstu. 3. Dni pred Turícami, pred sviatkom nanebevzatia P. Marie, pred sviatkom Všech svätých a pred Vianocami. Jestli tieto svätovečery (vigilie) pripadnú na nedeľu, odpadá pôst. 4. Veľký piatok a sobota pred Veľkou nocou do 12. hodiny predpoludním po 12. hodine odpadne pôst úplne. Zelený štvrtok je len dňom újmy. Dni prísneho pôstu sú tiež stredy, piatky a soboty štyroch kántrových týždňov.

Tieto dni sú označené v kalendári: červenou tlačou.

Dni zdržanlivosti sú piatky celého roku a zakazuje sa v tieto požívať mäsité jedlá.  Sú označené v kalendári červeným krížikom +.

Dni ujmy sú pôstné dni, v ktoré dovolené je požívat mäsité pokrmy, ale do sýtosti sa slobodno najesť len raz denne a nie predpoludním. To sú všetky dni štyricaťdenného pôstu, vyjmúc nedele. (Piatky a soboty sú zároveň prísne pôsty.) Tieto dni sú v kalendári označené červenou *.

,Zvláštne úľavy (dišpenzácie) poskytnuté sv. stolicou jednotlivým biskupstvám, platia aj naďalej.

Tieto prikázané pôsty sú platné ako všeobecné pre celý cirkevný rok. Ale v našich krajoch sú mnohé uľavenia, ktoré sa môžu z pôstnych prikázaní vyňať a ktoré sa každoročne na začiatku veľkého pôstu s biskupským listom prečíta. Podľa toho sa má každý katolík riadiť. Do tohoto uľavenia padnú aj všetky soboty 40-denného pôstu, ktoré sú nie prísnymi pôstnymi dňami.

*********************************

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com