20 apríla 2009

Národná vlajka Grécka.

Národné vlajky.

Na časť „národných vlajok“ sa nám zapája slušný počet návštevníkov, čo nás pravda teší a mnohí z vás majú aj otázky na, tú, alebo onú národnú vlajku, národné farby, symboli a žiadajú si dodatočné vysvetlenia.

V tej prvej časti „národných vlajok“ sme sa orientovali hlavne na slovanské vlajky, ich evolúciu, symboliku a súvis s inými, podobvnými vlajkamy.

Všetky národné vlajky, ich farby, skrývajú v sebe nejakú symboliku, i keď určitá farba sa v rozličných národoch inak interpretuje. Napr. len biela farba má celý rad rozličných interpretácií. Všetko záleží na tom, ktorý národ a ako si ju vysvetľuje.

Posledne sme mali niekoľko vyhľadávaní súvise s gréckou a austrálskou vlajkou. Začneme to s Gréckom.

Národná vlajka Grécka.

clip_image002

Svojho času, celý Balkán bol pod Turkami, ale zároveň tu aj vládol neustály boj o vymanenie sa z ríše Turkov. Povstanie striedalo povstanie, kým medzi povstaniami boli neustále obmedzené gerilské akcie obyvateľstva a pravda, aj krvavé potláčanie každej, i najmenšej iskričky nepokoja kresťanov Balkánu.

V otomanskej ríši bolo aj Grécko a hlavne v XIX. st. vypukla tu masová vzbura obyvateľstva, dožadujúca sa samostatnosti náboženskej slobody. Konečne, nejaká samostatnosť sa získala už v 1820. r. a pravda, nechýbalo nadšencov, čo vyrokovali s najrozličnejšími návrhmi na národnú vlajku. Všetky boli akože vo farbách revolúcie, vzbury, povstania a spomenieme, že tu bol návrh na pruhy „čierno-bielo-červené“, boli aj čisté biele s rozličnými symbolmi z národnej (bohatej) minulosti, modré s podobyzňou najrozličnejších „svätých“ a revolučnými sloganmi, avšak v máji 1822. roku, zvolili sa farby „bielo-modrá“, ktoré vraj symbolizujú grécku oddanosť ku pravosláviu. Tieto farby sa aj ujali.

Vlajka peviny je pruhovaná. Päať modrých vodorovných pásov a štyri biele vodorovné pásy. V ľavom roku je „kantón“ (modrý štvorec, modré pole) s bielym krížom. Toto vraj reprezentuje „Božskú múdrosť a slobodu krajiny“. Pravda, interpretácií na symboliku pruhov nechýba. Často počujeme, že tých 9 pásov je vlastne 9 slabík (gréčtiny), ktoré sa môžu interpretovať aj, ako: „Sloboda, alebo smrť“ atď.

Od ustanovania tejto vlajky, Gréci nerobili žiadne markantné zásahy do jej podoby. Najviacej, menila sa len intenzita modrej farby.

Bavorská dynastia (vládla tam svojho času, od 1833 – 1862) zvolila si jasnomodré pruhy, aby to bolo v súlade s farbamy Bavorska. Neskoršie, v rokoch 1967 – 74, počas vlády vojenskej hunty, úradné pruhy boli tmavomodré. Súčasná modrá farba je niekde v strede intenzity a v použití je od decembra 1978. roku.

……………….píše J.Kulík

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com