25 apríla 2009

Národná vlajka Hondurasu.

Pri kolonizovaní Ameriky, Španielsko malo dobrú základňu v súčasnom Mexiku. Kuba atď. boli pomerne malé, kolónie, avšak Mexiko bolo nie len veľké, ale aj bohaté. Odtiaľ sa šíril ich vplyv, lenže keď si táto kolónia získala samostatnosť (1821. r.) aj susedné kolónie, strednej Ameriky (El Salvador, Guatemala, Kostarika, Honduras a Nikaragua) sa dostali do orbitu Mexika. O dva roky neskoršie aj oni vyhlasujú vlastnú samostatnosť a zjednoťujú sa v nejakú koalíciu, federáciu, „Spojených provincií strednej Ameriky“, lenže táto federácia nemala dlhý život. Honduras ju opúšťa už v 1838. roku, ale pôvodnú vlajku federácie si necháva. Táto, podobne, ako aj argentínska, mala tri pruhy: modro-bielo-modrý. *Majme na zreteli, že toto boli farby uniformy španielských vojenských posádok v Amerike a preto si mnohé krajiny, ako svoje národné farby volia, práve tieto dve - má ich aj Kuba.

V roku 1866. keď nastal relatívny pokoj, minula sa vlastná občianska vojna, zahraničné invázie atď. zvolala sa porada, na ktorej sa rozhodlo, že národnou vlajkou im bude „stará“ vlajka bývalej federácie, ale aby nedošlo ku nedorozumeniam, na ústredný biely pás sa priloží aj 5 modrých päťcípových hviezdičiek, ktoré teraz budú reprezentovať 5 bývalých provincí, štátov, zaniknutej federácie.

clip_image002

Už aj táto vlajka ukazuje, že idea „Spojených štátov...“ je ešte vždy živá. Hlavne v kruhoch tamojšej inteligencie. Bolo zopár pokusov o novú federácie, ale vždy to nejak skrachovalo. S voľbou „národnej“ vlajky budúcej federácie nemajú zatiaľ žiadny problém. Všetci sa zhodujú, že to má byť modro-bielo-modrá.

 

…………………………pripravil J.Kulík

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com