20 septembra 2007

Mená na H

Krstné mená
Hadrián: Muž. m. lat. pôvodu. Viď Adrián.
Halina: Žen. m. gréckeho pôvodu, utvorené na podklade slova galéne, čo znamená spokojnosť, jasnosť, štýl. V príbuzenstve má slovo geláo = smiať, usmievať sa.
Hana, Hanna: Žen. m. hebrejského pôvodu, s významom on ma uprednosťuje. V St. zmluve, kde mnohoženstvo bolo bežnou praxou, takto sa nazývala matka Sámuela. Ďakujúc Grékom, podoba Hannah sa rozšírila po celej Európe, avšak dlhú dobu konalo len funkciu varianty Anny. Len v čase reformácie, kedy sa siaha po menej frekventovaných biblických menách, zjavuje sa aj Hanna, už ako celkom samostatné a vo svojom pravom význame.
Harold: Muž. m. staroškandinavského pôvodu, s významom armáda, sila, armádny vodca, armádny generál.
Hayley: Hlavne ženské, ale vyskytuje sa aj, ako mužské meno, s ktorým sa občas stretneme medzi našimi vysťahovalcami v U.S.A. a v Austrálii. Pôvod mu je staroanglícky a vychádza z priezviska, ktorého význam je čistinka na pestovanie sena, lúka na pestovanie sena.
Hektor: Muž. m. gréckeho pôvodu a význam mu je drž pevne. Takto sa volal trójsky junák, ktorého zabil Achiles.
Hedvíg(a): Muž. a žen. m. germanského pôvodu a význam mu je spor, hádka, škriepka, zápas, konflikt. Slovanizovaná podoba je Jadvíga.
Helena: Žen. m. ktoré same udáva, že je gréckeho (helénskeho) pôvodu. Význam mu je svetlo, svietiaca, jasná, lesklá, žiarivá a pod. Pod týmto menom poznáme viacej ženských historických postáv. Jedna z nich bola aj matka cisára Konštantína, ktorá svoju púť do „svätej zemi“ podnikla už ako 80 ročná a div, divúci, v štvrtom storočí po Kristovom narodení a popravení, podarilo sa jej tam „objaviť pravý kríž“. Kríž, na ktorom Ježiš trpel smrtelné muky. Aby sa nikomu nemálil tento objav, ku nemu priložila aj tie „pravé“ železné kliny a rad ďalších relikvií. Ešte skorej tejto Heleny, tam ďaleko v antickom svete, ako spomína Hómer, žila vraj krásna Helena, ktorá sa stala príčinou, či výhovorkou trójskej vojny. Neraz sa Helena píše aj ako Elena a časom sa aj úplne osamostatnila. U Srbov má podobu Jelena (v mužskej podobe je to Jelenko), z čoho rad naších dievčat v rodných listoch má napísané Jelena. U Maďarov vzniká Ilona, z čoho je u nás bežné Iľa, Iľka, kým u Angličanov najdeme: Eileen, Aileen, Helen, Nela a rad podobných.
Helga: Žen. m. staroškandinávskeho pôvodu, s významom svätá, šťastná.
Henry, Henryk, Henrieta: Pôvodne staronemecké mužské meno, kde je podoba Henry a význam sa vysvetľuje, ako domáci panovník, domáci vládca, gazda. V latinovanej podobe je to už Henricus, z čoho neskoršie v nemčine vzniká Heinrich a jeho skratka Heinz, kým vo fr. jazyku vzniká Henri a v ang. Henry, Harry. Meno má aj svoje ženské podoby.
Herakles, Herkules: Muž. m. pod ktorým poznáme hlavne gréckeho antického siláka, junáka. Ako súčasné krstné meno, nebolo nikdy nejak frekventované, ale v XIX. st. časť rodičov siahla aj po ňom, ba ani dnes nie je celkom zanedbané. V pôvodnej gréckej podobe je Hrákles, Hrákleios, čo predstavuje spojenie slov Héra, Hrá = meno bohyne Héry + kléos = sila, pýcha, sláva, chvála, dobré meno. (Túto komponentu najdeme aj pri mene Kleopatra.)
Herbert: Muž. m. starogermanského pôvodu, s významom jasajúca, skvelá, slávna armáda.
Herman: Muž. m. staronemeckého pôvodu, s významom bojovník.
Hermína: Žen. m. o pôvode ktorého je viacej predpokladov: 1/ Východiskom je muž. m. Herman; 2/ V iných rečiach sa s týmto menom stretávame v podobe Hermiona, čo poukazuje, že jeho východiskom môže byť aj mužské m. Hermes. V gréckej mytológii Hermes bol božským sluhom, poslom (ekvivalent židovsko-kresťanského Gabriel), bol okrídlený a jeho rímskym ekvivalentom je boh Merkúr. Hermiona: Žen. m. ktoré sa vysvetľuje, ako dcéra boha Hermesa. Pod týmto menom v mytológii stretávame dcéru Menalausa a Heleny.
Hieronym: Muž. m. gréckeho pôvodu a s významom sväté meno. Meno siaha až do čias antiky, do predkresťanskej doby, ale jeho popularita vzrastá hlavne medzi prvými kresťanmi, lebo teraz sa začína vysvetľovať ako motlidba Pánova. Hieronym vychádza už zo svojej zlatinovanej podoby Hieronymus, ktorú si najskôr preberajú Nemci a od nich prichádza aj k nám. V angličtine má podobu Jerome (dem. z Jerry) a podľa oxfordovho etymologického slovníka, jeho ďalšie podoby sú: Gerald, Gerard, Jeromy...
Hilary, Hilária, Hilár: Krstné mená v ženskej a mužskej podobe, ktoré vyšli z latinskej podoby gréckeho mena Ilários, čo znamená veselá, hravá, šťastná, hírivá osoba. Zásluhou manželky bývalého amerického prezidenta, Hillary Clinton, meno sa zase spopularizovalo a jeho výskyt je dnes už častejší. Hlavne v ženskej podobe.
Hilda: Žen. m. staroanglického pôvodu, kde sa jeho význam vysvetľuje, ako boj, zápas.
Honoria: Pomerne už zriedkavé žen. m. ktorého pôvod je v lat. jazyku a význam mu je dobré meno, dobrý chýr, dobrá reputácia, česť. Do použitia sa dostáva v čase reformácie.
Horcius, Horatius: Muž. m. neznámeho významu. Vychádza z priezviska slávneho antického básnika Horatiusa. Otec tohoto básnika bol otrokom, ktorého majiteľ oslobodil otrockého záväzku. Meno majiteľa bolo Horatius, nuž oslobodený otrok, na znak vďaky, prevzal si toto meno, ako svoje priezvisko, ktoré neskoršie preslávy jeho syn. Dnes je už zriedkavé, ale v čase renesancie a až do začiatku XX. st., bolo pomerne frekventované. Hlavne v rodinách „vyššej“ spoločnosti.
Hortenzia: Žen. m. ktorého pôvod je v priezvisku jednej slávnej rímskej rodiny. V súčasnom tal. jaz. je to Ortensia, vo fr. Hortensia, z čoho teraz vzniká nové vysvetlenie významu, ako pani záhrady.
Hrdoš: Slovenské muž. m. utvorené na podklade hrdý.
Hubert: Muž. m. staronemeckého pôvodu, kde znamená veselej, šťastnej, jasajúcej duše. V stredoveku toto meno bolo pomerne populárnym, lebo zhodou okolností, tak sa menoval aj sv. Hubert z Liége, patrón poľovníkov, lovcov. Tento vraj, počas jednej z jeho častých poľovačiek, uveril v kresťanstvo. I keď je meno už zriedkavejšie, predsa ho najdeme aj dnes.
Hugo: Muž. m. staronemeckého pôvodu, s významom srdce, duša.
Hvezdoň: Slovenské muž. m. utvorené zo slova hviezda. Podobné útvary nachádzame aj v iných rečiach, ako napr. Sterling, Star, Starr, Stella, Astra, Sidus atď. Hypolit: Muž. m. varianta Ipolita. viď. ....................................JK
..................................................
Pokračovanie nasleduje...

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com