29 júna 2010

Jazykové okienko, Obyčaj – ženský rod

Zase vám chceme poukázať na jazykový problém. Zaujať vás a podnietiť k náprave.

Sirka2

Píše Ján Širka.

Dnes nás zaujme heslo obyčaj. To preto, že sme si pri ňom nie celkom istí rodom. Prečítajme si prednedávnom zachytenú vetu: Súčasťou veľkonočných obyčajov bolo pohostenie mládencov... Ak pozorne čítate, zachytili ste v tejto vete podstatné meno obyčaj v mužskom rode. Hneď musíme povedať: Je to nespisovný a nesprávny tvar!!! No hneď si preveríme, čo sa o tomto hesle píše v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4: Obyčaj, druhý pád jednotného čísla obyčaje, ženský rod. Ustálený spôsob, zvyk: domáca obyčaj, národná obyčaj; podľa starej obyčaje; mať obyčaj, v obyčaji (hlasno hovoriť). Teda v kodifikačnom slovníku sme našli potvrdenie, že podstatné meno obyčaj je ženského rodu.

Bude nás však zaujímať, prečo prichádza k rodovej kolísavosti pri používaní hesla obyčaj. Nazrieme do už nekodifikačného šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka z roku 1960, čo sa uvádza za heslom obyčaj. Obyčaj, druhý pád jednotného čísla obyčaje, ženský rod. Teda tiež ženský rod. Napríklad: Obyčaj to bola.

Avšak tento už zastaraný slovník okrem obyčaje v ženskom rode uvádzal možnosť použiť aj obyčaj, obyčaja, obyčajov v mužskom rode. Napríklad: Taký je obyčaj medzi priateľmi. Oba rody pripúšťal aj Abecedný pravopisný slovník z roku 1931.

Ďalšia podpora chyby či obyčaja v mužskom rode môže prichádzať aj zo srbčiny, keďže je heslo običaj v tomto bratskom jazyku tiež v mužskom rode. Profesor Horák uvádza príklady: ući u običaj..., nije mi običaj da... druga zemlja, drugi običaji.

Nakoniec môžeme zhrnúť: Podstatné meno obyčaj je v spisovnej slovenčine v ženskom rode. A problémová veta zo začiatku výkladu by mala správne znieť: Súčasťou veľkonočných obyčají bolo pohostenie mládencov... Na dôvažok pridáme aj názov starodávnej piesne U nás taká obyčaj, sekeru si požičaj.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com