04 júna 2010

Dovŕšil vek 18 rokov, nie navŕšil

Resize of Rotation of Sirka3

 

 

 

 

 

Autor Ján Širka

Dovŕšil, nie navŕšil

O heslách navŕšiť a dovŕšiť sa perom zmieni Ján Širka. Prednedávnom sme v tomto našom multinacionálnom prostredí počuli takúto vetu: Včera som navŕšil päťdesiaty rok života. Očividne s chybne použitým heslom navŕšiť pod vplyvom srbského navršiti. Po srbsky by veta znela: Juče sam navršio pedeset godina života.

Avšak po slovensky sloveso navŕšiť nemá tento význam. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 navŕšiť znamená – po prvé naklásť do výšky, nakopiť, napríklad: navŕšiť drevo (na hŕbu), navŕšiť skália, po druhé – tak vytvoriť, napríklad: navŕšiť kopec hliny.

Ako vidno, v uvedenej problémovej vete nejde ani o prvý, ani o druhý význam hesla navŕšiť. Ide tu vlastne o význam dokončiť, skončiť, zavŕšiť dovŕšiť, napríklad: dovŕšiť skladbu, dovŕšiť prácu, víťazstvo, dovŕšiť päťdesiaty rok života... Posledný príklad dovŕšiť päťdesiaty rok života... je vlastne význam, ktorý sme hľadali. Ešte niekoľko viet na ilustráciu: Gitarista Slash nedávno dovŕšil 43 rokov. – Žiadosť vyplní zákonný zástupca klienta alebo klient, ktorý dovŕšil 18. rok veku.

Na potvrdenie uvedeného prečítame, čo sa podľa Srbochorvátsko-slovenského a slovensko-srbochorvátskeho slovníka Emila Horáka píše za srbským heslom navršiti: po prvé (a tento prvý význam nás aj zaujíma) dosiahnuť, dovŕšiť.

Teda srbské sloveso navršiti, keď ide o roky, máme preložiť ako dovŕšiť.

Slovenské navŕšiť zasa znamená nakopiť, a tak vytvoriť, a preto sa vo vete zo začiatku výkladu nehodí.

Aby sme nezabudli, problémová veta zo začiatku textu bude správne znieť: Včera som dovŕšil päťdesiaty rok života.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com