04 júna 2010

Žačkov -mechúr na tabak ale aj nadávka obyčajne človeku menšieho vzrastu…

Žačkov.

Svojho času veľmi bežné slovo a mohlo sa počul od starých apkov. Prečo? Tam si držali tabak, doháň.

V synonymickom slovníku toto chýba, avšak v starom, z SSJ (1965) ho možno nájsť a vysvetlenie je :

pokladá sa za prevzaté z maďarčiny a u nás je nárečové.

Význam:

1/ vrecko, vrecúško, mechúr na tabak;

2/ exp. nadávka obyčajne nedorastenému človeku, alebo človeku menšieho vzrastu,

telesne slabšiemu,

Slovo použili Vansová a Timrava.

Toľko je slov v SSJ, my však vieme, že žačkov je aj žigľoš, napajedený a pod. Používalo sa v spojení: Mece sa, ako žačkov … Mešec na tabak sa nosil pripevnený na opasku a tu sa pri chôdzi natriasal, opálal. Spojenie sa vzťahovalo na niekoho, čo od jedu až vyskakoval, metal sa aby dokázal svoju „pravdu“, svoj názor a pod.

Zdul sa, ako žačkov = nahneval sa a zdúva sa. Žačkov, keď sa naplnil, tak sa aj „zdul“.

Žačkov edom = človek čo sa ľahko nahnevá, explozívny, žigľoš.

Považuje sa za prevzaté z maď. jazyka, čím vlastne aj je, lenže v maď. nemá svoju etymológiu. Maď. zsák (žák) = vrece a predstavuje import, ako aj naše džoch, žoch.

Žoch, u nás sa skorej použilo džoch = vrece, hlavne to veľké na chmeľ. Žoch je aj na Morave, kým český je žok = r/v, hornolužický zak = kapsa, poľ. źak = rybárska sieť, hlavne „vŕšok“, slovinsky žakelj = vrece. Všetko je prevzaté z nemeckého Sack = vrece ( nájdeš ho aj v „ruksak“ – ďalší import z nem.), lenže ani tu nie je domáce. Východiskom mu je lat. saccus. (Machek)

V ang. stretneš sack =

1/ vrece, na podklade lat. saccus = vrece, vrecúško, peňaženka, z ktorého sa vyvinulo aj starofr. sac, tal. sacco a v príbuznosti má grécke σάκκος / sákos = vrece, ľochavé oblečenie, smútočné šaty. Latina si slovo vzala z gr. jazyka, avšak ani tu nie je domácim, lež importom z jazyka Semítov.

2/ kradnúť, lúpiť. Prevzaté z tal. sacco = r/v. Keď zlodeji kradli, lup si dávali do vreca.

3/ „komótne“, nepriliehavé šaty, hlavne ženský plášť, alebo domáci župan a pod.

Je tu aj ang. sachet = taštička na voňavky, púder... či u nás stretneš sáčik = vrecúško. Etymológia je rovnaká.

Autor Ján Kulík

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com