07 júna 2010

Tentoraz, nie tentokrát ani tentokráť

 

 

Jazykovú prílohu pripravuje prof. Ján Širka

 

 

Prednedávnom upútala našu pozornosť, a to až niekoľko ráz, zastaraná príslovka tentokrát, posledne vo vete: Tentokrát sa o program postarali najmladší matičiari. Keďže sme spomenuli, že ide o zastaranú príslovku, z toho vyvodíme, že ju v slovenskom spisovnom jazyku nemáme používať.

Toto heslo sa ešte používalo v starom, už nekodifikačnom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, v ktorom sa za tentokrát uvádza – príslovka tentoraz, napríklad: Vyhriakol strmo a tentokrát v hneve. Tiež nárečová podoba tentokráť, čo tiež svedčí o jej nespisovnom ráze. Napríklad: Odpustite mi ešte tentokráť.

V pokračovaní výkladu o príslovke tentokrát zo začiatku textu musíme spomenúť aj skutočnosť, že patrí tiež do českého spisovného jazyka spolu s podobou tentokráte. No to je len na informáciu.

Nás teraz zaujíma praktická otázka, vlastne odpoveď, ktorá príslovka sa má používať namiesto nespisovnej a českej tentokrát.

Nazrieme do platného, kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo píše za príslovkou tentokrát. Nič. Vôbec sa neuvádza. Neexistuje. Teda tentokrát sa nemá používať.

Prečítame v Krátkom slovníku, čo sa píše za príslovkou tentoraz, ktorú spomína šesťzväzkový slovník ako náhradu za tentokrát – a čítame – tentoraz príslovka v tomto prípade, teraz, napríklad: tentoraz ti to ešte odpustím; tentoraz mu to neprejde...

Nakoniec môžeme iba zopakovať, že zastaraná, tiež česká príslovka tentokrát sa má vystriedať správnou tentoraz. A aby sme nezabudli; problémová veta zo začiatku výkladu má správne znieť: Tentoraz sa o program postarali najmladší matičiari.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com