13 júna 2010

Pýtate sa...Talent.

Pýtate sa...

Často dostaneme otázky z etymológie a ľahko uhádnuť, že patričný návštevník disponuje s českým etymologickým Slovníkom (od V. Macheka), lebo sú tu „vyberané“ slová, ktoré ten Slovník nezahrňuje a preto, aj dnes vám prinášam vysvetlenie zaujímavého slova.………………………………………….píše Ján Kulík

Talent.

V SSJ nájdeme vstup talent 1°a 2°, s vysvetlením: 1° = vynikajúca duševná schopnosť človeka, nadanie; mimoriadne nadaný, schopný človek a 2° = najvyššia váhová jednotka v starom Grécku; peniaze (zlaté, alebo strieborné) vo váhe tejto jednotky.

Oba slovenské významy majú rovnaké východisko a historicky sa tu nerobí rozdiel, lebo ide o totožné slovo, ktoré sme si (cestami – necestami) prevzali z latiny a táto si to vypožičala z gréčtiny.

Podívajme sa na lat. chápanie významu talent, či talentum, ktoré sa v Ríme chápalo, ako: „náchylnosť, náklonnosť“ umu , ale aj váhová jednotka. Odtiaľto slovo prešlo do starofr. vo význame chcenie, bažanie.

V gréckom jazyku nájdeme rad slov s prefixom tala- / ταλα - , ako: tala-ergós / ταλα-εργός = schopný, súci na robotu... ταλαντιαιος = hodný váhy „talentu“... tálanton / τάλαντον = vážky, talent (v zmysle duševnej schopnosti). Nechcem tu zachádzať hlbšie (aby som nechybil), ale v gr. jazyku tala- / ταλα- najčastejšie má význam nejakej roboty, vytrvalosti, pradenia, slúžky, pletenia (košov) a pod. čiže tu máme neustály súvis s robotou, schopnosťou výkonu tej roboty...

Vypadá, že talent v zmysle schopnosti, ale aj váhy, ku nám sa dostáva najskôr z Byzantska (ako talant) a len neskoršie tu prevládne podoba talent (rímska), lebo v staroslov. je talanъtъ a táto podoba pretrváva aj v cirkevnoslovanskom, ba tu je aj dnes, v ruskom талáнт v zmysle talentu, váhovej jednotky... Prečo si takto myslím? Tak tu máme evanjelium podľa Matúša a tam 25: 14 – 30 nájdeme: „... Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností...“ (Viď)

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com