26 júna 2010

Jazykové okienko, Festivalová jury, nie festivalový jury

V snahe pomôcť krôčik za krôčikom vylepšiť našu spisovnú slovenčinu aj ďalej sa vám prihovárame v jazykovom okienku. A ako to v poslednom čase najčastejšie býva, aj teraz sa budeme zaoberať negatívnym vplyvom srbčiny na slovenčinu.

Sirka

Píše Ján Širka.

Dnes nás zaujme slovko jury (vyslov žüri). To preto, že naši vojvodinskí Slováci pri používaní uvedeného slova majú pochybnosti, keď ide o jeho rod a aj cudzie slovo, preberajú prostredníctvom srbčiny, a tak ho v bežnej komunikácii používajú v mužskom rode a skloňujú. Rovnako ako príslušníci väčšinového národa!

Len malé odbočenie – keď ide o výber slovka (jury či porota) nemajú dilemu. Zvolia si jury, lebo aj v srbčine sa žiri používa asi trikrát častejšie ako porota.

Uvedieme (skrátenú) vetu, ktorú sme prednedávnom zachytili: Festivalový jury dnes oznámil víťazov. Je to „doslova a do rodu“ preklad srbskej vety: Festivalski žiri je danas objavio pobednike.

Aj v Horákovom Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku sa na strane 375 za heslom žiri píše genitiv jednine žirija, nominativ množine žiriji, muški rod: porota, jury.

A teraz si prečítame, čo sa o hesle jury píše v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4. Jury, slovo anglického pôvodu*, nesklonné podstatné meno ženského rodu:

1. zbor odborníkov posudzujúcich umelecké diela na súťažiach alebo výstavách, napríklad: jury klavírnej súťaže

2. rozhodcovský zbor na súťažiach, napríklad: jury rieši protest

3. porota v anglickom a americkom trestnom práve.

Na ilustráciu uvedieme tri vety: – Do Medzinárodnej jury zasadli zbormajstri zvučných mien.Všetci členovia medzinárodnej jury už mohli filmy zhliadnuť doma a z domu aj hlasovali.O víťazovi a poradí na ďalších miestach rozhodovala medzinárodná jury...

Na základe napísaného môžeme uzavrieť, že vojvodinskí Slováci preberajú nielen srbské slová, ale aj cudzie prostredníctvom srbčiny. Na záver už len toľko, že v slovenčine je heslo jury v ženskom rode, nesklonné, v srbčine zasa v mužskom a skloňuje sa. Upravená problémová veta zo začiatku okienka bude správne znieť: Festivalová jury dnes oznámila víťazov. Alebo aj Festivalová porota dnes oznámila víťazov.

.........................................

* Podľa pána Kulíka jury k nám a do srbch. jazyka neprišlo prostredníctvom angličtiny, lež francúzštiny, a preto ho aj čítame "ŽIRY". Ak by prišlo z ang., tak by sme ho čítali "DŽURY".

Aj ang. to má zo starofr. jazyka, kde bolo "jureé" = prísaha, vyšetrovanie...

Fr. jazyk to dostal cestou latiny, kde bolo "iuro" = prisahať, zložiť prísahu... utvorené zo slova "ius, iuris" = právo, správne, pravda, privilégium, autorita, súdna sieň... "iustitia" = pravda, rovnosť.

Staré lat. "I" sa v stredoveku zmenilo v "J".

..................................................................................

* Absolútne sa zhodujem s p. Kulíkom a je mi tento fakt známy, avšak musím pripomenúť, že ja som len citoval Krátky slovník slovenského jazyka 4, ktorý uvádza: „jury [žüri] neskl. ž. (angl.)“. Pritom mne šlo o poukázanie na postupujúcu jazykovú asimiláciu. Totiž, že okrem srbských slov do slovenčiny naši Slováci prostredníctvom srbčiny preberajú aj cudzie slová so srbskými gramatickými kategóriami (tu rodom). Heslo jury tu bolo na ilustráciu a veta bola naozaj použitá.

Ďakujem p. Kulíkovi za pripomienku a vám za pozornosť. .......................................................... Ján Širka

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

J. Širka v jeho okienku má niekoľko závažných chýb:
A/ žiri do srbch. neprišlo z angličtny, ale z frencúzštiny a preto sa aj číta "žiri". Ak by prišlo cestou angličtiny, tak by bolo "Džuri".
B/ Angličtina má slovo zo starofr. jazyka, kde "jureé" = prísaha, právne vyšterovanie...
C/ Fr. jazyk to má z latiny, kde "iuro" = prisahať, zložiť prísahu... "ius, iuris" = právo, správne, pravda, privilégium, autorita, dvorana práva (súdna sieň)... "iustitia" = pravda, rovnosť...

Anonymný povedal(a)...

To, čo Krátky slovník napísal, ešte neznamená, že je správne. Aj u nich sa chyby vyskytujú a na odporúčenie, prečítaj si Oxfordov et. slovník a fr. slovník. Slovo prišlo do ang. zp starofr. jazyka a číta sa "Džury". My ho pronancujeme so "Ž", čo znamená, že ho máme z fr. jazyka. V ang. "jury" znamená "prísažný sudca", ale u nás sa v tom zmysle nepoužíva. Na dovažok, vo fr. je to mužského rodu - a aj sa skloňuje. Do toho však nebudeme zachádzať. Slovenský slovník aj Whisky vysvetľuje, ako ženského rodu a vraj etymológia mu je v tom, že si ju Škót miluje a keď si vypije, tak si hladí fúzy a že v ang. ak niečo miluješ, tak to má ženský rod (she is a good whisky). Úplný prestrel. Whisky je skratka širšieho whiskeybae, čo je zase kratšia podoba z esquebaugh , čo vo voľnom preklade je niečo, ako "živá voda"... a aj toto je už z časti lat. pôvodu a do ang. prišlo cestou fr. V SSj najdeš aj, že céger je druh ženskej tašky atď. atď. SSJ nie je Biblia, ba aj táto (čítaj slovenský preklad) je plná chýb. Farári o nich vedia. Najdeš ich aj Ty.

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com