05 júna 2010

Pýtate sa...Etymológia slova KULTÚRA..

JKulik,obrazok5

autor Ján Kulík

Etymológia slova KULTÚRA.

Vysvetlenie tohto slova nájdete v et. slovníku, pri vstupe „K“, avšak keď sme po ten stupeň ešte neprišli a mnohí sa nás pýtajú práve na toto slovo, myslím si, že najlepšie bude, aby sme si ho vysvetlili zvlášť, lebo aj v et. slovníku by ste sa museli „prechádzať“ od slova, k slovu, hľadať si to, pamätať a spájať si rozličné vysvetlenia, lebo kultúra je komplikovaná. Podívajme sa na konekcie a hlavne na význam kultúry.

Kultúra:

1/ súhrn materiálnych a duchovných hodnôt, vymoženosť ľudstva v technike, vo vede, umení, vzdelanosť, civilizácia.

2/ istý stupeň hospodárskeho a spoločenského rozvoja v určitej epoche.

3/ vysoká úroveň, vycibrenosť.

4/ súhrn hospodárskych plodín a ich pestovanie.

5/ laboratórne pestovanie mikróbov, súhrn vypestovaných baktérií...

Toto je medzinárodné slovo a pôvodne sa vzťahovalo na parcelu skultivovanej pôdy. Neskoršie sa posúva aj na skultivovanie umu, duchovné trénovanie, cibrenie umu a pod. a tesne súvisí so slovami kult, kultivácia, kolón, ba aj kolónia... Čo je v úzadí týchto slov? Aké majú východisko?

Kult: zbožné uctievanie niekoho, alebo niečoho. Východiskom je lat. cultus = kultivovanie, práca, robota, trénovanie, vzdelávanie, kultúra, cibrenie, zbožňovanie, prepych.

Kultivácia: obrábanie, kultivovanie... Vzniklo na podklade stredovekej latiny, cultivare a východiskom tohto je cultivus, ako cultiva terae = obrábacia, kyprá pôda a východiskom tohto je cultus. (Viď predošlé.)

Kolón: starorímsky roľník, nájomca pôdy, osadník. Lat. colonus = sedliak, osadník, kolonista. Východiskom je colo, colui, cultum = dbať o..., obrábať, kultivovať, sídliť na jednom mieste, ochraňovať, milovať...

Kolónia: obyčajne zámorské územie osídlené skupinou ľudí, ktorí sú závislí od materskej krajiny; krajina, alebo oblasť ktorá sa kolonizovala; príslušníci určitého národa osídlení v inom štáte; spoločnosť jednotlivcov rovnakého záujmu žijúci pohromade... Východiskom je lat. colonia = salaš, farma, osada, dedina... na podklade colonus = osadník.

Teda, kým sa nám kultúra, cestou nemčiny dostala do reči, za sebou mala niekoľko tisícročnú cestičku. Jej evolúcia sa začala v čase prvého kultivovania pôdy a aj toto siaha do prajazyka Indoeurópanov, ku kolovému spôsobu sadenia rastlín a sám kôl už vtedy mal svoju prejdenú dráhu a preto, pamätám sa zo školy, že profesor nám etymológiu kolónov, kolónií, kolonizácie... vysvetľoval trochu chybne. Vraj kolonáda = stĺporadie, kolónia = mimomaterské územie občanov atď. vznikli z faktu, že kolonisti, kolónie... boli oporou hospodárskej sily materských krajín a na ilustrovanie nám dával pohyb kolónov z rímskej ríše do novoobsadeného priestoru Dácie (terajšie Rumunsko) a toto vraj bol znamenie zániku otrokárskeho a zrod včasného feudálneho zriadenia. Aj on mal trochu pravdu, ale len veľmi „rozriedenú“. Prečo?

V lat. columna = stĺp a to col- = variácie predpony cel-, ako je v cellere, celsus = vysoký, zdvihnutý, povýšený...ako to máme pri slove (importovanom), exelencia, excelentný, excelovať, exces... kde sa vždy naráža na niečo vysoké, nadmierne, významné... a aj toto súvisí s kolom, vlastne jeho hrotom, špičkou.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com