13 júna 2010

Národná vlajka Maďarska.

clip_image001

Maďarská trikolórka sa aj úradne stáva maďarskou národnou vlajkou a to pomerne neskoro. Len 12. októbra 1957. roku, ale v sebe má „tradičné“ farby maďarského / uhorského erbu. Biela vraj reprezentuje maďarské rieky, zelená je symbolom maďarských hôr (kopcov) a červená symbolizuje preliatu krv na nespočetných bojiskách, avšak takáto trikolórka sa spomína už aj v 1608. roku (počas korunovačných slávností). Všetky tieto poznámky o maďarských národných farbách sú však mladšieho dátumu, kým samé farby súvisia s uhorským erbom, kráľom, trojkrížom, korunou sv. Štefana a toto siaha niekde do XIII. st.

Predpokladá sa, že na vznik maďarskej národnej vlajky mala vplyv francúzska trikolórka, s rozdielom, že modrú farbu sa vystriedalo zelenou.Táto vlajka, po maďarsko – rakúskom „vyrovnaní“, v 1869. roku stáva sa vlajkou rakúskych obchodníkov a po ukončení I. sv. vojny, národnou vlajkou Maďarska, s tým, že sa na ňu (v niektorých prípadoch) priložil aj erb. V roku 1949. z nej „vypadol“ erb. V roku 1990. rozhodnutím maďarského národného zhromaždenia, starý erb sa znovu uvádza, ale vlajka zostáva taká (bez erbu), ako čo sa rozhodlo v 1957. roku.

………………………..napísal Ján Kulík

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com