11 januára 2011

Jazykové okienko-Štvrťrok či kvartál, nie trojmesačie

...........autor Ján Širka

Aj v tomto jazykovom okienku budeme vychádzať z neblahej jazykovej skutočnosti. Venujeme ho nenáležitému heslu trojmesačie vo vete: Ministerstvo oznámilo, že si v poslednom trojmesačí minulého roku zladilo plánované úradné spisy s európskymi... K uvedenému heslu (trojmesačie) máme výhrady, keďže ide o neslovenské slovko, ktoré v žiadnom slovenskom slovníku nenájdeme. Aj napriek tomu ho občas z úst vojvodinských Slovákov počujeme, lebo vlastne ide o poslovenčené srbské pomenovanie obdobia troch mesiacov tromesečje.

V tom tvare sme ho aj našli v Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku profesora Emila Horáka, teda prekladovom, ako srbské slovko: tromesečje či chorvátske tromjesečje stredný rod s významom štvrťrok. Nazrieme do kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za heslom štvrťrok a čítame štvrťrok-a či štvrťrok-u mužský rod – štvrtina roka, napríklad: prvý štvrťrok, druhý štvrťrok.

V uvedenom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 sme k heslu štvrťrok našli aj synonymné slovo kvartál-u/kvartál-a, tiež vo význame štvrťrok, napríklad:: prvý kvartál, koniec kvartálu.

Nakoniec môžeme uzavrieť, že srbské slovko tromesečje sa po slovensky prekladá ako štvrťrok, eventuálne v minulosti prevzaté slovko z latinčiny kvartál. V žiadnom prípade nie v tvare uvedenom na začiatku textu.

Veta zo začiatku okienka by teraz upravená mohla znieť: Ministerstvo oznámilo, že si v poslednom štvrťroku minulého roku zladilo plánované úradné spisy s európskymi... Tiež Ministerstvo oznámilo, že si v poslednom kvartáli minulého roku zladilo plánované úradné spisy s európskymi...

...................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com