03 januára 2011

Jazykové okienko-Súťažný zápas, nie súťažiaci zápas

................................autor Ján Širka

Aj tomto jazykovom okienku sa venujeme jazykovým problémom v snahe o ich nápravu. Pokúsime sa poukázať na nevhodné spojenie súťažiaci zápas v skrátenej vete V prvom súťažiacom zápase vyhrali 1:0. To preto, že sme toto nenáležité spojenie už niekoľko ráz zachytili.

Najprv nazrieme do kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za heslom súťažiaci. Po prvé prídavné meno s významom – ktorý súťaží, napríklad: súťažiace kolektívy. Po druhé spodstatnené prídavné meno s významom účastník súťaže, napríklad: rozdiely medzi súťažiacimi....

Na základe uvedeného môžeme povedať, že heslo súťažiaci sa vzťahuje na toho, ktorý súťaží, na účastníka súťaže, pretekára, tak jednotlivca, ako aj kolektívu. V zápase súťažia súťažiaci, bojujú o prvenstvo (účastníci súťaže), pretekári, zápasníci. Teda spojenie súťažiaci zápas neobstojí. Veď súťažiaci je to isté čo pretekár, zápasník. Súťažiaci zápas je rovnaký nezmysel, ako keby sme povedali, pretekár zápas, zápasník zápas...

Prečítame si v uvedenom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4, čo sa píše za heslom súťaž, súťaž -e ženský rod. Po prvé úsilie predstihnúť iných a dosiahnuť prvenstvo, súťaženie, napríklad: vyzvať na súťaž, obstáť v súťaži (s priateľom). Po druhé takéto verejne organizované úsilie, napríklad: volejbalová, literárna súťaž; anonymná súťaž; vyhrať súťaž; vypísať verejnú súťaž, súbeh, konkurz... Teda ide o úsilie predstihnúť iných, často aj o verejné úsilie. Z podstatného mena súťaž máme prídavné meno súťažný. Na základe povedaného môžeme uzavrieť, že sa súťažný vzťahuje nie na súťažiaceho, ale na súťaž, na úsilie predstihnúť, súťažiť, napríklad: súťažná prehliadka, súťažná výstava, súťažný poriadok, súťažný duch... Ak prehliadka či zápas nie sú súťažného rázu, môže ísť najčastejšie o priateľský zápas, pri ktorom nie je dôležité vyhrať súťaž ani predstihnúť niekoho.

Na základe všetkého povedaného vidno, že vo vete zo začiatku výkladu iste nejde o priateľský zápas, ale o súťažný (zápas), takže by mala teraz upravená znieť: V prvom súťažnom zápase vyhrali 1:0.

.....................................................................

....................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com