20 januára 2011

Záplavy – Victoria II.

Záplavy
.....reportér Ján Kulík

Štát Victoria. Modrou farbou je naznačené územie, kde sú záplavy.

Víctoria je po ploche najmenším štátom na kontinente (Tasmánia je ostrov), 220,620 km. štvorcových, avšak počtom obyvateľstva (Melbourne má asi 4 miliony, vnútrozemie asi 2 miliony). Po N.S.W. má najviacej obyvateľov, ale z hľadiska sily priemyslu, toto je najvyvinutejší a najbohatší štát. Poľnohospodárska výroba tiež nezaostáva, ba v mnohých oblastiach tejto výroby je priamo na špičke, ako napr. ovocie, zeleniny, pšenica, kukurica, canola... a vo výrobe mäsa a mlieka je tiež pri špičke. Hlavne s mliekom.

Kerang ešte nepláva. Len celé jeho okolie. Voda je všade okolo, asi v kruhu 60 km. takže mestečko je úplne izolované. Okolité majetky plávajú, no valy okolo mesta držia. „Zaplátali“ aj tie, kde voda začala prebíjať.

Táto črieda koní si zatiaľ našla relatívne bezpečie, ale ak voda čo len trochu vstúpne (a ešte vždy stúpa), budú ohrozené, lebo znalci hovoria, že táto vysoká hladina sa zachová ešte asi týždeň.

Len trochu juhovýchodnejšie je osada Leitchville a za ňou je tzv. Kow Swamp (močiar), prírodná depresia, kde objavili kostru človeka starú asi 13 tisíc rokov. Áno, môžeme ju považovať za kostru domorodca, lenže tento sa hodne líšil od súčasných domorodcov. Kow Swamp a Leitchiville sú tiež pod vodou. Teraz voda pokračuje riekou Murray ďalej, na Swan Hill, asi 14 tisícové mestečko. Aj tam sa robia horúčkovité opevnenia mesta, ako aj v ďaľších mestách, až po Milduru. Za Mildurou (býva tam počet potomkov slovenských prisťahovalcov z roku 1928.) vody sa posunú do Južnej Austrálie a aj tam sa už chystajú opevnenia miest.

Všade, na všetky strany sú obrovské škody. Experti sa zdráhajú dať nám nejakú sumu, ale hovoria, že škody prevýšia 15 miliard dolárov.

Brisbane a okolie ešte nie sú z toho von. Minulú noc ich zasiahla nová búrka. „Spŕchlo“ im „len“ 100 mm. a v túto noc sa im to vraj zase zopakuje.

.....................................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com