25 januára 2011

Jazykové okienko:Premlčať a zamlčať nie je to isté...

...............................autor Ján Širka

V dnešnom jazykovom okienku sa budeme venovať nenáležitému heslu premlčať vo vete: Súperi budú mať podporu z tribún a nedá sa ani to premlčať – v stretnutí s našimi hádzanármi sú absolútnymi favoritmi.

Voči heslu premlčať máme výhrady, keďže je tu podľa všetkého pod vplyvom srbčiny nenáležite či nesprávne použité. Podľa Srbochorvátsko-slovenského a slovensko-srbochorvátského slovníka profesora Emila Horáka slovenské sloveso premlčať sa prekladá do srbčiny po prvé ako prećutati a po druhé ako právnický výraz zastareti.

Teraz nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše o hesle premlčať. Po prvé mlčaním stráviť, napríklad: premlčať celé hodiny, po druhé právnický termín premlčanie – strata možnosti uplatniť právo po uplynutí zákonom určeného času. Ako vidno, objasnenie významu slovesa premlčať v slovníku dáva za pravdu, nášmu tvrdeniu, že toto heslo nie náležite dosadené do problémovej vety, lebo v nej nejde ani o dlhé mlčanie, ani o právnický termín stratu práva pre nevykonanie v zákonom stanovenej lehote (po srbsky zastareti).

Tu musíme povedať, čo sa v uvedenom prekladovom Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku píše za heslom prećutati: zamlčať, premlčať, zatajiť, obísť mlčaním.

A za heslom zamlčať v spomínanom kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 – zámerne nepovedať, zatajiť, napríklad: zamlčať pravdu, chyby; nemôžem zamlčať, že nás oklamal.

Tieto heslá zamlčať a zatajiť vlastne hľadané správne slová namiesto napísaného premlčať (či prećutati), že nemožno zaprieť, nepriznať, uchovať v tajnosti fakt, že Súperi sú absolútnymi favoritmi.

Problémová veta zo začiatku výkladu by teraz mohla upravená znieť, aby sme ju pritom hneď rozumeli: Súperi budú mať podporu z tribún a nedá sa ani to zamlčať – v stretnutí s našimi hádzanármi sú absolútnymi favoritmi. ALEBO: Súperi budú mať podporu z tribún a nedá sa ani to zatajiť – v stretnutí s našimi hádzanármi sú absolútnymi favoritmi.

........................................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com