19 apríla 2011

Jazykové okienko-Dosah, účinok, vplyv, nie dopad

...............autor Ján  Širka


    V predchádzajúcom jazykovom okienku sme sa zaoberali bohemiz-mom výuka vo vete: Riaditeľ školy vysvetlil dopad protestu na výuku v škole. Avšak vo vete je, ako vidno, ešte jeden bohemizmus dopad, do ktorého sme sa pre obmedzený priestor minule nemohli púšťať, ale sme ho, aby sme neplytvali časom, hneď vystriedali slovenským spisovným slovomdosah. Do konca okienka sme vysvetlili heslo výuka a vystriedali sme ho slovenským spisovným slovom yučovanie či výučba.                                                                                            .   Teraz začneme vetou: Riaditeľ školy vysvetlil dopad protestu na vyučovanie v škole. Už vopred sme spomenuli, že dopad je bohemizmus (či jazykový prvok prevzatý z češtiny).  Na potvrdenie nazrieme do  Česko-slovenského slovníka (Veda 1981), čo sa píše za ním: Po prvé dopad, či to isté čo aj v slovenčine, napríklad: tĕžký dopad na obĕ nohy či po slovensky ťažký dopad na obidve nohy; stŕela vybuchla pŕi  dopadu, po slovensky strela vybuchla pri dopade; športový výraz mĕkký dopadtermín vo fyzike úhel dopadu uhol dopadu; po druhétermín v publicistike slangový výraz dosah, napríklad: zkoumat, jaký má toto rozhodnutí dopad skúmať, aký má toto rozhodnutie dosah; masový dopad filmu po slovensky masový dosah filmu. Teda, české dopad v druhom význame – a ten nás v problémovej vete zaujíma – prekladáme do slovenčiny ako dosah.    Teraz prečítame, čo sa píše v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 za heslom dopad dopad-u mužský rod. Po prvé  dopadnutie (význam 1), dopadanie, napríklad: rozbiť sa pri dopade; dopad na nohy; uhol dopadu (lúča). Po druhé subštandardný výraz za dosah, účinok, vplyv, napríklad: dopad uznesenia vlády na národné hospodárstvo.                                  Tu musíme hneď vysvetliť, čo je to subštandardný výraz – nepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod – tu český). Samo heslo subštandardný znamená nižší než štandardný, nedosahujúci štandard; samým tým aj nespisovný. 
    . .  Teraz, keď sme sa presvedčili, že je za bohemizmus – či nepotrebne prevzaté české slovo dopad – správne slovenské dosah, ale aj účinok a vplyv, môžeme ich dosadiť do problémovej vety zo začiatku vety: Riaditeľ školy vysvetlil dosah protestu na vyučovanie v škole. ALEBO Riaditeľ školy vysvetlil účinok protestu na vyučovanie v škole. ALEBORiaditeľ školy vysvetlil vplyv protestu na vyučovanie v škole. 
... .    Nakoniec zhrnieme jednou vetou. Bohemizmy sú nepotrebne prevzaté české slová za vžité – u nás slovenské.
.....................................
..........................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com